Подписаться
Бідак Володимир Ярославович, Bidak Volodymyr Yaroslavovych
Бідак Володимир Ярославович, Bidak Volodymyr Yaroslavovych
Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене mail.lviv.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Регіональна політика: методологія, методи, практика
МІ Долішній
МІ Долішний–Львів: НАН, Інститут регіональних досліджень, 2001
512001
Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту
В Бідак
Україна: аспекти праці, 35-41, 2004
342004
Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання: монографія
ВЯ Бідак
Л.: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004
272004
Гуманістична складова соціальної політики в умовах економічних трансформацій
В Бідак
Україна: аспекти праці, 4, 2001
122001
Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці
В Бідак
Україна: аспекти праці, 35-40, 2010
112010
Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області)
ВЯ Бідак, ММ Гладченко
Регіональна економіка, 163-171, 2010
102010
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛІ Антошкіна, ВЯ Бідак, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпорація, 2008
102008
Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення
ІК Бондар, ЄО Бугаєнко, ВЯ Бідак, МІ Гуць, НМ Ковальова
К.: Корпорація, 581, 2004
102004
Соціальна діагностика територіальних міграційних систем
ВЯ Бідак, СО Цапок
Регіональна економіка, 2013
82013
Управління трудоресурсним забезпеченням територіальних міграційних систем
ВЯ Бідак
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
72012
Інноваційний вектор трудоресурсного забезпечення регіональних суспільних систем
ВЯ Бідак
62008
Інтелектуальна міграція населення у контексті соціогуманістичної парадигми української національної ідеї
СЙ Вовканич, ВЯ Бідак, ОО Левицька
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 241-250, 2012
52012
Трудоресурсне забезпечення регіону і специфіка трудової мобільності: аспекти взаємовпливу
ВЯ Бідак
Вісник Львівського національного аграрного університету, 2012
42012
Моніторинг наслідків вимушеної міграції в контексті підвищеної ризикогенності суспільства
ВЯ Бідак
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 88-94, 2018
32018
Проблеми трудозабезпечення вимушених мігрантів у фокусі їх інтеграції в приймаючий регіон-соціум
ВЯ Бідак
Cуспільні трансформації і безпека: людина, держава, соціум, 177, 2015
32015
Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти
ВЯ Бідак, ЛО Павлова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 430-441, 2014
32014
Дослідження зовнішньоміграційних установок інтелігенції в контексті розвитку інтелектуального потенціалу
Х Копистянська, С Цапок, В Бідак
Соціогуманітарні проблеми людини, 2005
32005
Методологічні засади ідентифікації міграційних ризиків у фокусі конфліктної ситуації в Україні
ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 54-61, 2018
22018
Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами
ВЯ Бідак, СО Цапок, ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 121-130, 2014
22014
Міграційні процеси в системі факторів інтеграційного вибору України
ВЯ Бідак
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 141-152, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20