Бідак Володимир Ярославович, Bidak Volodymyr Yaroslavovych
Бідак Володимир Ярославович, Bidak Volodymyr Yaroslavovych
Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
НазваПосиланняРік
Складові системи державного регулювання соціального розвитку і соціального захисту
В Бідак
Україна: аспекти праці, 35-41, 2004
262004
Соціальний захист населення та вдосконалення державних механізмів його регулювання: монографія
ВЯ Бідак
Л.: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2004
242004
Міграційні ризики трудоресурсного забезпечення регіонального ринку інтелектуальної праці
В Бідак
Україна: аспекти праці, 35-40, 2010
92010
Ризики формування інституту соціального захисту населення України (на прикладі Львівської області)
ВЯ Бідак, ММ Гладченко
Регіональна економіка, 163-171, 2010
82010
Середній клас України: теорія та сучасні тенденції становлення
ІК Бондар, ЄО Бугаєнко, ВЯ Бідак, МІ Гуць, НМ Ковальова
К.: Корпорація, 2004
82004
Гуманістична складова соціальної політики в умовах економічних трансформацій
В Бідак
Україна: аспекти праці, 4, 2001
72001
Соціальна діагностика територіальних міграційних систем
ВЯ Бідак, СО Цапок
Регіональна економіка, 2013
52013
Управління трудоресурсним забезпеченням територіальних міграційних систем
V Bidak
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
52012
Інтелектуалізація людського капіталу: монографія
ІК Бондар, ОП Сологуб, ЛІ Антошкіна, ВЯ Бідак, ЛМ Ільїч, ІІ Кичко
К.: Корпорація, 2008
52008
Інноваційний вектор трудоресурсного забезпечення регіональних суспільних систем
ВЯ Бідак
52008
Трудоресурсне забезпечення регіону і специфіка трудової мобільності: аспекти взаємовпливу
ВЯ Бідак
Вісник Львівського національного аграрного університету, 2012
32012
Вплив демографічного розвитку на якість трудового потенціалу регіональних суспільних систем
СО Цапок, ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 176-183, 2012
22012
Міграційно-трудові мотивації носіїв духовно-інтелектуального потенціалу в регіональних суспільних системах
ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 109-117, 2011
22011
Мотиваційний вектор міграційно-трудової поведінки носіїв інтелектуального потенціалу регіону
ВЯ Бідак
Сталий розвиток економіки, 69-75, 2010
22010
Проекція соціогуманістичних характеристик на інноваційний потенціал людського розвитку
ВЯ Бідак
Регіональні проблеми людського і соціального розвитку 2, 2008
22008
Дослідження зовнішньоміграційних установок інтелігенції в контексті розвитку інтелектуального потенціалу
Х Копистянська, С Цапок, В Бідак
Соціогуманітарні проблеми людини, 2005
22005
Функціонально-цільовий підхід в удосконаленні системи соціального захисту населення: загальнодержавний і регіональний аспекти
ВЯ Бідак, ЛО Павлова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 430-441, 2014
12014
Соціальні та демографічні імперативи дослідження суспільних систем українськими вченими-регіоналістами
ВЯ Бідак, СО Цапок, ОТ Риндзак
Регіональна економіка, 121-130, 2014
12014
Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу
ВЯБ УЯ Садова, СО Цапок
Регіональна економіка, 122-130, 2011
12011
Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу
УЯ Садова, СО Цапок, ВЯ Бідак
Регіональна економіка, 122-130, 2011
12011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20