Денисенко Ірина Дмитрівна, И. Д. Денисенко, Irina Denisenko
Денисенко Ірина Дмитрівна, И. Д. Денисенко, Irina Denisenko
Ukraine, Professor of the Kharkiv National Pedagogical University by G. S. Scovoroda
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Політологічний енциклопедичний словник/уклад.: ЛМ Герасіна, В. Л. Погрібна, ІО Поліщук та ін. За ред. МП Требіна
Л Герасіна, І Денисенко
27*2015
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
СІ Чернов, ЮО Куц, ОВ Безуглий, ОГ Лиска, ЮЮ Калиновський, ...
21*2013
Сучасна теорія конфлікту: проблеми експлікації, демаркації, класифікації
ІД Денисенко
Український соціум, 32-43, 2013
20*2013
Проблемне поле методології політичних досліджень
ІД Денисенко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2010
102010
Эволюция теории конфликта в западной социальной философии
ИД Денисенко
Монография, 2002
10*2002
ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА: ЗНАННЄВІСТЬ, ДІЄВІСТЬ
ЮО Куц, ВВ Мамонова, ВМ Сінченко, СВ Газарян, ГМ Куц, ІО Поліщук, ...
Видавництво Національної академії державного управління при Президентові …, 2011
9*2011
Теорія соціального простору: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень
ІД Денисенко
Сучасне суспільство, 27-37, 2015
82015
Моделювання поведінки особистості в сучасних соціокультурних контекстах: методологічні засади та перспективи
ІД Денисенко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2015
72015
Криза соціології: визначення, ознаки, причини виникнення
І Денисенко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2012
62012
Модернізація України в контексті сучасних політичних досліджень та соціальних практик
ІД Денисенко
Севастопольский национальный технический университет, 2011
62011
Соціальні мережі в контексті соціокультурного підходу: евристичний потенціал дослідження
ІД Денисенко
Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди «Філософія» 1 (40), 22-28, 2013
52013
Неомарксизм и теория социального конфликта
ИД Денисенко
Гуманітарний часопис, 41-47, 2006
52006
Перспективи розвитку українського суспільства в контексті конфліктологічного підходу
ІД Денисенко
Соціальна політика, 43-47, 2010
32010
Istorija politychnoi'dumky: navch. slovnyk–dovidnyk dlja studentiv vyshh. navch. zakladiv/Za zag. red. NM Homy
STV Esping, A Gosta, S TV, I Denysenko
22014
Сучасне суспільство & соціологічна теорія: проблеми концептуального осмислення з позиції Е. Гідденса
ІД Денисенко
Актуальні проблеми філософії та соціології, С. 77–82., 2014
22014
Українське суспільство: теорія та практика демократичного транзиту
ОО Безрук, ІД Денисенко
Сучасне суспільство, 13-27, 2013
22013
Сучасні війни: нові підходи та інтерпретації
ІД Денисенко
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2008
22008
Конфлікт та спілкування: теорія і практика створення позитивного іміджу сучасного педагога/Навч. посібник
ІД Денисенко, ІО Ковальова
22001
Проблемне поле війни у соціально-політичній спадщині Томаса Гоббса
ІД Денисенко
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2019
12019
Концепт «мода»: евристичний потенціал щодо соціально-політичних досліджень (на прикладі аналізу сучасних суспільних рухів)
ІД Денисенко, ТП Савельєва
Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні …, 2018
12018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20