Корнус Анатолій Олександрович, Kornus Anatolii
Корнус Анатолій Олександрович, Kornus Anatolii
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ПГФ, кафедра загальної та регіональної географії
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Заповідні скарби Сумщини
ТЛ Андрієнко, ОЛ Андпієвська, РЯ Арап, МГ Баштовий, АО Корнус, ...
Суми: Джерело, 2001
49*2001
Географія Сумської області: природа, населення, господарство
АО Корнус, ІВ Удовиченко, ГГ Леонтьєва, ВВ Удовиченко, ОГ Корнус
Сумський обласний ін-т післядиплом. освіти, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С …, 2010
342010
Региональные природно-территориальные комплексы Сумского Приднепровья
БМ Нешатаєв, БН Нешатаев, АА Корнус, ВП Шульга, ВП Шульга
Сумський державний педагогічний університет ім. АС Макаренка, 2005
252005
Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти:[монографія]
ОГ Корнус, КА Нємець, ЛМ Нємець, АО Корнус
Корнус ОГ, Нємець КА, Нємець ЛМ, Корнус АО–Харків–Суми.–2009.–228 с, 2009
222009
Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області
ОГ Корнус, АО Корнус, ВД Шищук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
202015
Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області
АО Корнус, ОС Данильченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
112015
Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження)
АО Корнус, ОГ Корнус
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2017
102017
Influence of environmental factors on the population health: regional approach for the medical-ecological analysis (for example, the Sumy region of Ukraine)
OH Kornus, VD Shyshchuk, AO Kornus
European Journal of Medicine 8 (2), 94-105, 2015
82015
Географія Сумської області: населення і господарство
ГГ Леонтьєва, АО Корнус
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006
82006
Гідротермічні особливості мезоклімату Північно-Східного регіону України за результатами спостережень 2005–2016 років
АО Корнус, AO Kornus, ДВ Линок, DV Lynok
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 14-18, 2017
62017
The transformation of the structure of industry in Ukraine (2001-2013)
AO Kornus
Магілёўскі мерыдыян 16 (1-2), 54-58, 2016
62016
Деіндустріалізація чи постіндустріалізація: проблеми типології регіонів України
А Корнус
Часопис соціально-економічної географії 16 (1), 117-122, 2014
62014
Туристська інфраструктура Сумської області та її роль у стійкому розвитку регіону
ОГ Корнус, АО Корнус
Вісник наук. досліджень Галицького ін-ту ім. В. Чорновола. Сер. Туризм., 6-11, 2006
62006
Регіональний профіль здоров’я населення Сумської області
ОГ Корнус, АО Корнус, ВД Шищук, ВІ Поцелуєв
Регіон – 2017: стратегія оптимального розвитку, 93–96, 2017
52017
До кадастру туристичних ресурсів Сумської області
АО Корнус, СІ Сюткін, ВВ Чайка
Туристично-краєзнавчі дослідження, 250-264, 1999
51999
Regional morbidity profile of the Sumy region population by diseases of the musculoskeletal system and connective tissue
OH Kornus, AO Kornus, VD Shyshchuk, NM Nurein
Journal of Geology, Geography and Geoecology 27 (3), 2018
42018
Практична підготовка студентів: стан і проблеми
ОС Данильченко, ОГ Корнус, АО Корнус, СІ Сюткін, БМ Нешатаєв
42018
Географічні відмінності захворюваності та поширеності хвороб системи кровообігу серед населення Сумської області
ОГ Корнус, АО Корнус, ВД Шищук
Journal of Geology, Geography and Geoecology 26 (1), 2018
4*2018
Regional issues on road accidents and traffic injury in Ukraine
AO Kornus, OH Kornus, VD Shyshchuk
Human Geographies 11 (2), 198-212, 2017
42017
Event tourism for transboundary cooperation
AO Kornus, SI Siutkin, OH Kornus, OS Danylchenko
STABICONsystems – 2017, 68-70, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20