Корнус Анатолій Олександрович, Kornus Anatolii
Корнус Анатолій Олександрович, Kornus Anatolii
СумДПУ імені А.С. Макаренка, ПГФ, кафедра загальної та регіональної географії
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Заповідні скарби Сумщини
ТЛ Андрієнко, ОЛ Андпієвська, РЯ Арап, МГ Баштовий, АО Корнус, ...
Суми: Джерело, 2001
38*2001
Географія Сумської області: природа, населення, господарство
АО Корнус, ІВ Удовиченко, ГГ Леонтьєва, ВВ Удовиченко, ОГ Корнус
Сумський обласний ін-т післядиплом. освіти, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С …, 2010
222010
Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти:[монографія]
ОГ Корнус, КА Нємець, ЛМ Нємець, АО Корнус
Корнус ОГ, Нємець КА, Нємець ЛМ, Корнус АО–Харків–Суми.–2009.–228 с, 2009
202009
Региональные природно-территориальные комплексы Сумского Приднепровья
БМ Нешатаєв, БН Нешатаев, АО Корнус, АА Корнус, ВП Шульга, ...
Сумський державний педагогічний університет ім. АС Макаренка, 2005
162005
Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області
ОГ Корнус, АО Корнус, АА Корнус, ВД Шищук, ВД Шищук
СумДПУ імені АС Макаренка, 2015
152015
Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження)
АО Корнус, ОГ Корнус
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2017
72017
Ландшафтно-гідрологічне районування території Сумської області
АО Корнус, ОС Данильченко
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
62015
Географія Сумської області: населення і господарство
ГГ Леонтьєва, АО Корнус
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006
62006
Influence of environmental factors on the population health: regional approach for the medical-ecological analysis (for example, the Sumy region of Ukraine)
OH Kornus, VD Shyshchuk, AO Kornus
Academic Publishing House Researcher, 2015
52015
Деіндустріалізація чи постіндустріалізація: проблеми типології регіонів України
А Корнус
Часопис соціально-економічної географії 16 (1), 117-122, 2014
52014
Туристська інфраструктура Сумської області та її роль у стійкому розвитку регіону
ОГ Корнус, АО Корнус
Галицький інститут ім. В. Чорновола, 2006
52006
До кадастру туристичних ресурсів Сумської області
АО Корнус, СІ Сюткін, ВВ Чайка
Туристично-краєзнавчі дослідження, 250-264, 1999
51999
Гідротермічні особливості мезоклімату Північно-Східного регіону України за результатами спостережень 2005–2016 років
АО Корнус, AO Kornus, ДВ Линок, DV Lynok
Наукові записки СумДПУ імені А.С. Макаренка. Географічні науки, 14-18, 2017
42017
The transformation of the structure of industry in Ukraine (2001-2013)
AO Kornus
Грамадскае аб’яднанне «Беларускае геаграфічнае таварыства». Магілёўскі …, 2016
42016
Проектований ландшафтний парк “Середньосульський”
А Корнус
Наук. Вісн. Чернівецького ун-ту. Сер. Географія, 33-41, 2006
4*2006
Географічні аспекти трансформації промисловості Сумської області на початку ХХІ століття
АО Корнус, ОГ Корнус
Вісник Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Географія, 108-112, 2018
32018
Регіональна система медичного обслуговування: сучасний стан і особливості функціонування (на прикладі Сумської області)= Regional health care system: current status and …
VD Shyschuk, OG Kornus, AA Kornus, AV Shyschuk
Journal of Education, Health and Sport 5 (8), 2015
32015
Роль медико-екологічних досліджень у геоекологічному аналізі регіону
ОГ Корнус, АО Корнус, АА Корнус, ВД Шищук, ВД Шищук
Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича, 2012
32012
Життя і науковий доробок професора МІ Дмитрієва (до 125-річчя з дня народження)
АО Корнус
СумДПУ ім. АС Макаренка, 2011
32011
Картографування регіональної системи медичного обслуговування населення (на прикладі Сумської області)
ОГ Корнус, АО Корнус
Проблеми безперервної географічної освіти і картографії, 54-57, 2011
32011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20