Алексенко Світлана Федорівна
Алексенко Світлана Федорівна
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)
СФ Алексенко
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, 233, 2004
42004
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)
СФ Алексенко
автореферат дисертації, 20, 2004
42004
Структурні компоненти лінгвосеміотичного простору жіночого глянцевого журналу
СФ Алексенко
Науковий вісник Херсонського державного університету 31, 139-144, 2018
2*2018
Особливості перекладу соціолекту кокні
СФ Алексенко
Молодий вчений, 185-189, 2016
22016
Варіативність інтонаційної моделі висловлювання-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)
СФ Алексенко
Апексенко Світлана Федорівна, 2004
22004
Особливості інтонаційної організації англійських висловлень вибачень офіційного стилю спілкування
СФ Алексенко
Філологічні трактати 9 (4), 2017
12017
Структурно-синтаксичні та просодичні особливості англомовного подієвого футбольного телевізійного коментаря
СФ Алексенко
Філологічні трактати 8 (2), 74-79, 2016
12016
Лінгвопрагматичні особливості політкоректних одиниць в англомовному газетному дискурсі
СФ Алексенко
Видавничий дім" Гельветика", 2019
2019
Основи лінгвометодології
СФ Алексенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2019
2019
Вербалізація категорії оцінки в англійських кінорецензіях
СФ Алексенко
2019
Особливості вербалізації адресант-адресатних відносин в медійному дискурсі (на матеріалі британських жіночих глянцевих журналів)
СФ Алексенко
2018
Політична коректність в англомовному медійному дискурсі як засіб реалізації кооперативної комунікативної стратегії
СФ Алексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 52-57, 2018
2018
Перекладацьці труднощі при відтворенні соціальних діалектів
СФ Алексенко
Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково …, 2017
2017
Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи студентів зі спецкурсу «Соціальні аспекти мови і мовлення»
СФ Алексенко
2016
Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії "гра на підвищення" в англійській політичні промові
СФ Алексенко
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 3-13, 2015
2015
Мовна реалізація прагматичних стратегій аргументативного дискурсу у промовах Стіва Джобса та Біла Гейтса
СФ Алексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 36-41, 2015
2015
Вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії ідентифікації в англомовному політичному дискурсі
СФ Алексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
2014
Соціально зумовлена варіативність інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень
СФ Алексенко
Сумський державний університет, 2013
2013
Зумовленість просодичної організації висловлень-вибачень їхньою соціокультурною варіативністю в англійському мовленні
СФ Алексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2013
2013
Вислови свою думку
СФ Алексенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20