Алексенко Світлана Федорівна
Алексенко Світлана Федорівна
СумДПУ ім. А.С. Макаренка, ФІСФ, кафедра германської філології
Подтвержден адрес электронной почты в домене sspu.sumy.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)
СФ Алексенко
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук, 233, 2004
42004
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення)
СФ Алексенко
автореферат дисертації, 20, 2004
42004
Особливості перекладу соціолекту кокні
СФ Алексенко
Молодий вчений, 185-189, 2016
22016
Структурно-синтаксичні та просодичні особливості англомовного подієвого футбольного телевізійного коментаря
СФ Алексенко
Філологічні трактати 8 (2), 74-79, 2016
12016
Політична коректність в англомовному медійному дискурсі як засіб реалізації кооперативної комунікативної стратегії
СФ Алексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 52-57, 2018
2018
Структурні компоненти лінгвосеміотичного простору жіночого глянцевого журналу
СФ Алексенко
Науковий вісник Херсонського державного університету 31, 139-144, 2018
2018
Перекладацьці труднощі при відтворенні соціальних діалектів
СФ Алексенко
Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково …, 2017
2017
Особливості інтонаційної організації англійських висловлень вибачень офіційного стилю спілкування
СФ Алексенко
Філологічні трактати 9 (4), 2017
2017
Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії "гра на підвищення" в англійській політичні промові
СФ Алексенко
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 3-13, 2015
2015
Мовна реалізація прагматичних стратегій аргументативного дискурсу у промовах Стіва Джобса та Біла Гейтса
СФ Алексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ, 36-41, 2015
2015
Вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії ідентифікації в англомовному політичному дискурсі
СФ Алексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2014
2014
Соціально зумовлена варіативність інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень
СФ Алексенко
Сумський державний університет, 2013
2013
Зумовленість просодичної організації висловлень-вибачень їхньою соціокультурною варіативністю в англійському мовленні
СФ Алексенко
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ: Серія Філологія, Педагогіка, Психологія, 2013
2013
Прагматична полівалентність інтонації висловлень-вибачень в англійському діалогічному мовленні
АС Ф.
Вісник Київського нац. лінгвіст. ун-ту 13 (1), 32-39, 2010
2010
Просодія англійських висловлювань-вибачень у побутовій сфері спілкування
СФ Алексенко
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 10-18, 2010
2010
Соціокультурні контексти вживання висловлень-вибачень в англійському діалогічному мовленні
СФ Алексенко
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 3-7, 2006
2006
Інтонаційне вираження ступеня емоційності висловлень-вибачень в англійському діалогічному мовленні
СФ Алексенко
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 3-8, 2006
2006
Інтонаційна варіативність англійських висловлень-вибачень залежно від соціального статусу мовця
СФ Алексенко
Проблеми семантики слова, речення та тексту, 3-10, 2005
2005
Інтонаційні засоби у диференціації функціонально-семантичних видів висловлювань-вибачень
АС Ф.
Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного …, 2002
2002
Соціолінгвістичні, функціональні та комунікативно-прагматичні ознаки висловлювань-вибачень (на матеріалі англійського діалогчного мовлення)
СФ Алексенко
Наукові записки Тернопільського державного педуніверситету ім. Володимира …, 2001
2001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20