Кафедра психології
Кафедра психології
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія управлінської діяльності командира: навчальний посібник
ОД Сафін
Хмельницький: Видавництво Академії ПВУ, 1997
731997
Основи професійно-психологічного тренінгу:(У запитаннях та відповідях): навч. посіб.
ЛІ Мороз
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2004
582004
Професійно психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС):[Моно графія]
ЛІ Мороз
Мороз ЛІ–Івано Франківськ: Наддвірнянська друкарня, 2007
552007
Саморегуляція: навч.-метод. посіб.
МВ Гриньова
Полтава: АСМІ, 82-102, 2008
462008
Методика викладання валеології: навч.-метод. посібник
МВ Гринькова
Полтава: АСМІ.–2003.–220 с, 2003
402003
Саморегуляція/Марина Вікторівна Гриньова
МВ Гриньова
Полтава: АСМІ 310, 2012
382012
Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ: монографія
ЛІ Мороз
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2005
362005
Педагогічна практика:[навч. посіб. для студ. пед. вузів]
ГО Шулдик, ВІ Шулдик
К.: Наук. світ, 2000
342000
… Сто рівноцінних правд»: Парадокси драматургії В. Винниченка
Л Мороз
К.: Віпол 11, 1994
291994
Особливості прояву ціннісних орієнтацій у міжстатевій поведінці молоді ранньоюнацького віку
ЛІ Мороз
Автореферат на здоб. наук. ступ. кандидата психологічних наук., спец 19 (07), 1993
281993
Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України: монографія
ОД Сафін, ВС Сідак
К.: Вид-во НА СБ України, 2004
272004
Психологія професійної діяльності офіцера. Підручник
ВГ Кремень, МВ Костицький, СД Максименко, ОД Сафін
Хмельницький: вид-во АПВУ, 1999
261999
Перфекціонізм як особистісний чинник академічної обдарованості студентів: автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00. 01 “Загальна психологія …
ЛА Данилевич
ГС Костюка, 2010
252010
Педагогічні технології: теорія та практика: Навчально-методичний посібник
МВ Гриньова
Полтава: АСМІ, 2006
232006
Саморегуляція навчальної діяльності школяра
МВ Гриньова
Харків: Фоліо, 1997
221997
Теоретичні та прикладні засади професійнопсихологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України
ЛІ Мороз
дис.... д. психол. наук 19 (06), 2008
212008
Психологічний тренінг: до питання валідності та надійності психотехнічних вправ
ЛІ Мороз
Практична психологія та соціальна робота, 68-71, 2003
202003
Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів: Навч.-метод. посібник для студентів і магістрантів
МВ Гриньова, ЛВ Малаканова, ГЮ Сорокіна
Полтава: ПП «Астрая, 2012
162012
Психологічні особливості міжособистісного взаєморозуміння в системі «вчитель–учень» як умова попередження конфліктів
ІО Вахоцька
спец. 19.00. 07/ІО Вахоцька, 2002
162002
Формування мислення у підлітків при викладанні зоь ології
МВ Гриньова, СВ Страшко, ЛН Животовська, СП Пескун
Полтава: АСМІ, 2002
162002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20