Володимир Брославський
Володимир Брославський
доцент кафедри історії України, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793-1861 рр.: зміни у землеволодінні і землекористуванні
В Брославський
https://academia.in.ua/sites/default/files/document/books …, 2007
62007
Концептуальні підходи до досліджень з історії української адвокатури
ВЛ Брославський
Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського …, 2013
2*2013
Національна політика СРСР на Донбасі
Т Брославська, В Брославський
ТНПУ ім. В Гнатюка, 2018
2018
Колабораціонізм місцевих еліт в історії України другої половини XVIII ст. на прикладі Правобережної України
В Брославський
Історія України: сучасні виклики: матеріали Всеукраїнської наукової …, 2015
2015
Колабораціонізм польської еліти як чинник окупації Правобережної України Російською імперією наприкінці XVIII ст.
В Брославський
Україна в контексті Європейської історії: матеріали Всеукраїнської наукової …, 2014
2014
Форми землеволодіння та землекористування Речі Посполитої на Правобережній Україні в другій половині XVIII ст.
В Брославський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
Боротьба за власність на Правобережній Україні наприкінці XVIII cт.
В Брославський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
2012
Становище польської шляхти на Правобережній Україні наприкінці
В Брославський
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
2011
Свідерський ЮЮ, Окариновський ВМ Курс лекцій з історії України. У двох частинах. Частина І. Від найдавніших часів до останньої чверті ХІІV ст. Пробне видання.–Тернопіль 2010 …
ОК Струкевич
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2011
2011
Норми польського земельного права на Правобережній Україні в 1793-1830 рр.
В Брославський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2011
ВПЛИВ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ДВОРЯНСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ТА ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У 1793–1830 РР.
В Брославський
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
2010
Історіографія аграрної політики російського уряду на Правобережній Україні у 1793–1861 рр.
В Брославський
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2009
2009
Антипольські заходи київського генерал-губернатора Д.Г. Бібікова
В Брославський
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
2005
Шляхи поповнення земельної власності російських дворян та казни на Правобережній Україні (кінець XVIII – початок ХІХ ст.)
МБ В. Брославський
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
2005
Вплив державного регулювання на життєдіяльність польської та німецької національних меншин у ХІХ - на початку ХХ ст. на Правобережній Україні
В Брославський
Наукові записки історичного факультету ТДПУ ім.В.Гнатюка. Сер. Історія., 191–197, 2004
2004
Вплив поразки у Кримській війні 1853-1856 рр. на військові реформи у Російській імперії другої половини ХІХ ст.
В Брославський
Наукові записки історичного факультету ТДПУ ім.В.Гнатюка. Сер. Історія., 252-259, 2003
2003
Розвиток історичної інформатики
БВЛ Бармак М.В.
Наукові записки історичного факуль-тету ТДПУ ім.В.Гнатюка. Сер. Історія., 91-93, 2001
2001
НОРМИ ПОЛЬСЬКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В 1793–1830 РР.
В Брославський
²ÑÒÎвß, 4, 0
ЗЕМЛЕВОЛОДІННЯ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ В КІНЦІ XVIII СТ.
ВВ Брославський
ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ В ЦЕРКОВНІЙ ПОЛІТИЦІ РОСІЙСЬКОГО УРЯДУ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ У 30–50 РР. ХІХ СТ.
В Брославський
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20