Follow
Вісник Полтавської державної аграрної академії
Вісник Полтавської державної аграрної академії
Полтавська державна аграрна академія
Verified email at pdaa.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ЗОП Аранчій В.І.
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 2010
802010
Рослинництво
СМ Каленська, НВ Новицька, ЛА Гарбар
ЦП" Компринт", 2018
702018
Сучасні кормові добавки в годівлі тварин та птиці
АА Поліщук, ТП Булавкіна
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 63-66, 2010
692010
Методика изготовления коррозионных препаратов с применением стоматологических пластмаcc
МВ Щипакин, АВ Прусаков, СВ Вирунен, ВВ Скуба, ДС Былинская
Scientific Progress & Innovations, 85-87, 2014
592014
Інноваційний характер економіки знань
ЛІ Яковенко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 141-145, 2010
592010
ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ У СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ІА Бланк, Н Горицкая, А Гриньов, О Ястремська, Л Радова, А Череп
532010
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ
АЮ Семенова
Scientific Progress & Innovations, 186-190, 2012
482012
Роль управлінського обліку та проблеми його впровадження на підприємствах
ОО Довжик
Scientific Progress & Innovations, 174-179, 2012
442012
Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку
ІА Брижань
Scientific Progress & Innovations, 128-133, 2013
432013
Теоретичні аспекти понять дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість
НВ Новицька
Актуальні проблеми економіки, 286-290, 2012
362012
Мікробіологічні основи підвищення врожайності та якості зернових культур
ІВ Гриник, ВП Патика, ЮМ Шкатула
Вісник Полтавської державної аграрної академії 4 (63), 7-11, 2011
362011
Інтернет-торгівля: сутність та особливості
НМ Тягунова, МЮ Гудзенко
Scientific Progress & Innovations, 160-162, 2013
342013
Вплив попередників на врожайність та якість зерна пшениці м'якої озимої
ГП Жемела, СМ Шакалій
Scientific Progress & Innovations, 20-22, 2012
312012
Продуктивність як інтегральний показник застосування технологічних прийомів вирощування сої на чорноземах типових
СМ Каленська, НВ Новицька, ДВ Андрієць
Корми і кормовиробництво, 74-78, 2011
312011
Біологічні особливості та потенціал урожайності енергетичних культур родини тонконогових в умовах України
ВЛ Курило, ДБ Рахметов, МІ Кулик
Scientific Progress & Innovations, 11-17, 2018
302018
Кредитування агроформувань: проблеми та напрями стабілізації
БА Дадашев, СГ Черемісіна
Scientific Progress & Innovations, 142-149, 2012
302012
Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України
ОБ Кузьменко
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 151-155, 2013
282013
Господарський механізм у розвитку та регулюванні економіки
ОМ Супрун
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 122-124, 2011
282011
Перспективи розвитку галузі овочівництва
ВВ Писаренко
Економіка АПК, 39-42, 2010
282010
Вплив строків сівби на продуктивність посівів пшениці озимої
ВВ Ляшенко, ММ Маренич
Вісник Полтавської державної аграрної академії 2, 46-50, 2010
282010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20