Євген Шороп
Євген Шороп
Кандидат медичних наук. Лікар-лаборант другої категорії.
Verified email at igt.net.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Клінікогематологічні та біохімічні показники донорів авто матичного плазмаферезу
ПМ Перехрестенко, ЛВ Назарчук, АС Звєркова, ЛМ Ісакова, ...
К.: Нора-Друк, 210-214, 2006
52006
Ефективність деяких морфологічних показників тромбоцитів для діагностики ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури
ЄВ Шороп, СМ Шороп
Гематологія і переливання крові, 222-229, 2017
42017
Моніторинг клініко-гематологічних та морфофункціональних показників периферичної крові донорів автоматичного плазмаферезу
ПМ Перехрестенко, ЛВ Назарчук, ЛМ Ісакова, АС Звєркова, ...
Укр. медичний часопис, 88-92, 2008
42008
Тромбоцитоз при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях: клініко-морфологічні аспекти
ДА Лисенко, ЄВ Шороп, ЛМ Ісакова
Гематологія та переливання крові, 56-68, 2006
12006
Критерії прогнозування перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії за змінами розмірів тромбоцитів
ЄВ Шороп, АС Тимченко
Медичні перспективи 21 (1), 2016
2016
Морфометрична характеристика тромбоцитів у хворих мієлопроліферативні неоплазії
ЄВ Шороп
Гематологія і переливання крові, 249-253, 2014
2014
Експресія апоптоз-асоційованих маркерів у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різною відповіддю на терапію інгібіторами тирозинкінази
ТП Перехрестенко, АІ Гордієнко, НМ Третяк, ЄВ Шороп
Галицький лікарський вісник, 67-70, 2013
2013
Цитофлуориметричне дослідження тромбоцитів крові хворих на ідіопатичний остеомієлофіброз з використанням тіазолового оранжевого
ЄВ Шороп, ЛВ Баронська
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 315-319, 2013
2013
Експресія глікопротеїну PGP-170 гемопоетичними клітинами периферичної крові та кісткового мозку у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різною відповіддю на терапію …
ТП Перехрестенко, АІ Гордієнко, НМ Третяк, ІС Дягіль, ЄВ Шороп
Клиническая онкология, 95-98, 2012
2012
Морфометрична характеристика тромбоцитів при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях
ЄВ Шороп, ВМ Мнишенко, ОВ Овчаренко
Патологія, 92-93, 2009
2009
ІМУНОФЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ CD34+ ГЕМОПОЕТИЧНИХ КЛІТИН-ПОПЕРЕДНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ ПРИ ЛІКУВАННІ ІНГІБІТОРАМИ …
ТП Перехрестенко, АІ Гордієнко, НМ Третяк, ІС Дягіль, ЄВ Шороп
ББК 54.11 я43 Г33, 218, 0
ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ АВТОІМУННИХ ЦИТОПЕНІЙ У ХВОРИХ НА В-ХЛЛ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ ЦИТОФЛЮОРИМЕТРІЇ ТА АГЛЮТИНАЦІЇ У ГЕЛІ
ЛМ Ісакова, РП Павлюк, ЄВ Шороп
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–12