Євген Шороп
Євген Шороп
Кандидат медичних наук. Лікар-лаборант другої категорії.
Подтвержден адрес электронной почты в домене igt.net.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клінікогематологічні та біохімічні показники донорів авто матичного плазмаферезу
ПМ Перехрестенко, ЛВ Назарчук, АС Звєркова, ЛМ Ісакова, ...
К.: Нора-Друк, 210-214, 2006
52006
Ефективність деяких морфологічних показників тромбоцитів для діагностики ідіопатичної тромбоцитопенічної пурпури
ЄВ Шороп, СМ Шороп
Гематологія і переливання крові, 222-229, 2017
42017
Моніторинг клініко-гематологічних та морфофункціональних показників периферичної крові донорів автоматичного плазмаферезу
ПМ Перехрестенко, ЛВ Назарчук, ЛМ Ісакова, АС Звєркова, ...
Укр. медичний часопис, 88-92, 2008
42008
Тромбоцитоз при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях: клініко-морфологічні аспекти
ДА Лисенко, ЄВ Шороп, ЛМ Ісакова
Гематологія та переливання крові, 56-68, 2006
12006
Критерії прогнозування перебігу хронічної мієлоїдної лейкемії за змінами розмірів тромбоцитів
ЄВ Шороп, АС Тимченко
Медичні перспективи 21 (1), 2016
2016
Морфометрична характеристика тромбоцитів у хворих мієлопроліферативні неоплазії
ЄВ Шороп
Гематологія і переливання крові, 249-253, 2014
2014
Експресія апоптоз-асоційованих маркерів у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різною відповіддю на терапію інгібіторами тирозинкінази
ТП Перехрестенко, АІ Гордієнко, НМ Третяк, ЄВ Шороп
Галицький лікарський вісник, 67-70, 2013
2013
Цитофлуориметричне дослідження тромбоцитів крові хворих на ідіопатичний остеомієлофіброз з використанням тіазолового оранжевого
ЄВ Шороп, ЛВ Баронська
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 315-319, 2013
2013
Експресія глікопротеїну PGP-170 гемопоетичними клітинами периферичної крові та кісткового мозку у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію з різною відповіддю на терапію …
ТП Перехрестенко, АІ Гордієнко, НМ Третяк, ІС Дягіль, ЄВ Шороп
Клиническая онкология, 95-98, 2012
2012
Морфометрична характеристика тромбоцитів при хронічних мієлопроліферативних захворюваннях
ЄВ Шороп, ВМ Мнишенко, ОВ Овчаренко
Патологія, 92-93, 2009
2009
ІМУНОФЕНОТИПОВІ ОСОБЛИВОСТІ CD34+ ГЕМОПОЕТИЧНИХ КЛІТИН-ПОПЕРЕДНИКІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ТА КІСТКОВОГО МОЗКУ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНУ МІЄЛОЇДНУ ЛЕЙКЕМІЮ ПРИ ЛІКУВАННІ ІНГІБІТОРАМИ …
ТП Перехрестенко, АІ Гордієнко, НМ Третяк, ІС Дягіль, ЄВ Шороп
ББК 54.11 я43 Г33, 218, 0
ЧАСТОТА ВИЯВЛЕННЯ АВТОІМУННИХ ЦИТОПЕНІЙ У ХВОРИХ НА В-ХЛЛ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОЇ ЦИТОФЛЮОРИМЕТРІЇ ТА АГЛЮТИНАЦІЇ У ГЕЛІ
ЛМ Ісакова, РП Павлюк, ЄВ Шороп
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–12