Oleksandr Spivakovskiy
Oleksandr Spivakovskiy
Співаковський Олександр професор, ректор Херсонського державного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.edu - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант 228, 2003
2382003
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1172004
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
962002
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
732011
До питання про трисуб’єктну дидактику
ОВ Співаковський, ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 7-9, 2007
482007
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]/[Співаковський ОВ, Федорова ЯБ, Глущенко ОО, Кудас НА].–[вид. третє, доп.]
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2010
462010
Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом
ЩДЄ Співаковський О. В., Львов М. С.
Комп'ютер у школі та сім'ї, 2007
46*2007
Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі
ОВ Співаковський
Комп’ютер у школі та сім’ї 2, 9-12, 1999
451999
Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Петухова, ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2011
442011
Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення
ОВ Співаковський, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології і засоби навчання, 99-116, 2014
372014
Про вплив інформаційних технологій на технології освіти
ОВ Співаковський
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць.-К.: НПУ ім. МП …, 2001
372001
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 10, 2005
302005
До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач–студент–середовище»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, НА Воропай
Наука і освіта.–2011.–№ 4, 401-405, 2011
282011
Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: методичний посібник
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2006
282006
Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2005
272005
Інформаційні технології в реалізації компонентно-орієнтованого навчання
ОВ Співаковський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 21-23, 2003
272003
Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
ОВ Співаковський, НВ Колеснікова
Збірник праць Третьої Міжнародної конференції" Нові інформаційні технології …, 2008
262008
Педагогические программные средства: объектно-ориентированный подход
АВ Спиваковский
Информатика и образование 2, 71-73, 1990
261990
Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования.
АВ Спиваковский, НВ Колесникова, НИ Ткачук, ИМ Ткачук
Управляющие системы и машины, 70-75, 2008
232008
Information competence of university students in Ukraine: development status and prospects
E Spivakovska, N Osipova, M Vinnik, Y Tarasich
International Conference on Information and Communication Technologies in …, 2014
222014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20