Oleksandr Spivakovskiy
Oleksandr Spivakovskiy
Співаковський Олександр професор, ректор Херсонського державного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.edu - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант 228, 2003
2322003
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1152004
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
932002
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
722011
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів:[навч. посіб.]/[Співаковський ОВ, Федорова ЯБ, Глущенко ОО, Кудас НА].–[вид. третє, доп.]
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2010
452010
До питання про трисуб’єктну дидактику
ОВ Співаковський, ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї 5, 7-9, 2007
452007
Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі
ОВ Співаковський
Комп’ютер у школі та сім’ї 2, 9-12, 1999
441999
Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом
ЩДЄ Співаковський О. В., Львов М. С.
Комп'ютер у школі та сім'ї, 2007
412007
Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Петухова, ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2011
372011
Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення
ОВ Співаковський, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології і засоби навчання, 99-116, 2014
352014
Про вплив інформаційних технологій на технології освіти
ОВ Співаковський
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць.-К.: НПУ ім. МП …, 2001
352001
Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: методичний посібник
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2006
292006
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Зб. наук. праць/Редкол
МС Львов, ОВ Співаковський, ВС Круглик
К.: НПУ ім. МП Драгоманова, 10, 2005
292005
Інформаційні технології в реалізації компонентно-орієнтованого навчання
ОВ Співаковський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 21-23, 2003
292003
До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач–студент–середовище»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, НА Воропай
Наука і освіта.–2011.–№ 4, 401-405, 2011
262011
Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
ОВ Співаковський, НВ Колеснікова
Збірник праць Третьої Міжнародної конференції" Нові інформаційні технології …, 2008
262008
Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2005
262005
Педагогические программные средства: объектно-ориентированный подход
АВ Спиваковский
Информатика и образование 2, 71-73, 1990
261990
Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования.
АВ Спиваковский, НВ Колесникова, НИ Ткачук, ИМ Ткачук
Управляющие системы и машины, 70-75, 2008
232008
Лінійна алгебра з використанням інформаційних технологій: Навчальний посібник
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант 190, 2003
232003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20