Співаковський Олександр Володимирович
Співаковський Олександр Володимирович
Професор, ректор Херсонського державного університету
Підтверджена електронна адреса в kspu.edu - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Формування математичних компетентностей учителя математики на основі дослідницького підходу в навчанні з використанням інформаційних технологій
МІ Жалдак, МІ Бурда, ОВ Співаковський, ВС Єремєєв
2472005
Теорія і практика використання інформаційних технологій у процесі підготовки студентів математичних спеціальностей: монографія
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант 228, 2003
2252003
Теоретико-методичні основи навчання вищої математики майбутніх вчителів математики з використанням інформаційних технологій
ОВ Співаковський
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2004
1092004
Педагогічні технології та педагогічно орієнтовані програмні системи: предметно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, МС Львов, ГМ Кравцов, ВА Крекнін, ТА Гуржій, ...
Комп'ютер у школі й сім’ї 2 (20), 17-21, 2002
922002
Інформаційно-комунікаційні технології в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки «Початкова освіта»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, ВВ Коткова
Херсон: ХДУ, 2011
672011
Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів: Навчальний посібник. Видання третє, доповнене
ОВ Співаковський, ЯБ Федорова, ОО Глущенко, НА Кудас
Херсон: Айлант, 2010
432010
Підготовка вчителя математики до використання комп’ютера у навчальному процесі
ОВ Співаковський
Комп’ютер у школі та сім’ї 2, 9-12, 1999
431999
Інформаційна система управління вищим навчальним закладом як платформа реалізації управління академічним процесом
ЩДЄ Співаковський О. В., Львов М. С.
Комп'ютер у школі та сім'ї, 2007
37*2007
Побудова ІКТ інфраструктури ВНЗ: проблеми та шляхи вирішення
ОВ Співаковський, МО Вінник, ЮГ Тарасіч
Інформаційні технології і засоби навчання, 99-116, 2014
342014
Актуальні питання формування інформатичних компетентностей майбутніх учителів початкових класів
ЛЄ Петухова, ОВ Співаковський
Комп'ютер у школі та сім'ї, 7-11, 2011
342011
Про вплив інформаційних технологій на технології освіти
ОВ Співаковський
Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць.-К.: НПУ ім. МП …, 2001
322001
Робоче місце вчителя в сучасній інформаційній системі управління навчальним процесом. Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова, серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання …
ОВ Співаковський, МС Львов, ВС Круглик
К.: НПУ ім. Драгоманова, 10, 2005
292005
Інформаційні технології в реалізації компонентно-орієнтованого навчання
ОВ Співаковський
Комп’ютер у школі та сім’ї, 21-23, 2003
292003
Відеоінтерпретатор алгоритмів інтегрованого середовища вивчення курсу “Основи алгоритмізації та програмування”.
ОВ Співаковський, НВ Колеснікова
Збірник праць Третьої Міжнародної конференції" Нові інформаційні технології …, 2008
262008
Управління ІТ вищих навчальних закладів: як інформаційні технології допомагають зробити управління ефективним: методичний посібник
ОВ Співаковський
Херсон: Айлант, 2006
262006
Технології розробки програмних засобів, які підтримують компонентно-орієнтований підхід
ОВ Співаковський, ВС Круглик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
262005
До оцінювання взаємодії у моделі «Викладач–студент–середовище»
ОВ Співаковський, ЛЄ Петухова, НА Воропай
Наука і освіта.–2011.–№ 4, 401-405, 2011
252011
Педагогические программные средства: объектно-ориентированный подход
АВ Спиваковский
Информатика и образование 2, 71-73, 1990
251990
Web-среда для изучения основ алгоритмизации и программирования.
АВ Спиваковский, НВ Колесникова, НИ Ткачук, ИМ Ткачук
Управляющие системы и машины, 70-75, 2008
242008
До питання про трисуб’єктну дидактику
ОВ Співаковський, ЛЄ Пєтухова
Комп’ютер у школі та сім’ї.-К, 7-9, 2007
232007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20