Олександр Стегній
Олександр Стегній
Інститут соціології НАНУ
Verified email at i-soc.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ukraine and the eastern Partnership:‘Lost in Translation’?
O Stegniy
Journal of Communist Studies and Transition Politics 27 (1), 50-72, 2011
512011
Региональный фактор развития политической культуры населения Украины
А Стегний
Социология: теория, методы, маркетинг, 2005
342005
Регіоналізм в Україні як об’єкт соціологічного до слідження
Ч Стегній
Київ: Центр СОЦИС, 1998
34*1998
Екологічний рух в Україні: соціологічний аналіз
ОГ Стегній
К.: Вид. дім «КМ Академія, 2001
252001
Регіональний чинник розвитку політичної культури населення України
О Стегній
Соціологія: теорія, методи, маркетинг, 111, 2005
202005
Образ лидера: представления и предпочтения жителей Украины
ОЮ Бандурович, АГ Стегний, НН Чурилов
Социологические исследования, 38-47, 2003
202003
Опыт сравнительного анализа национально-групповой идентификации украинцев и русских в Украине
А Стегний
НАЦИОНАЛЬНО-ГРАЖДАНСКИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ И ТОЛЕРАНТНОСТЬ: ОПЫТ РОССИИ И …, 2007
162007
Неурядові екологічні організації України: сучасний стан і перспективи розвитку (За ре зультатами національного соціологічного дослідження)
С Олександр
К.: Наукова думка, 1996
151996
Інституціоналізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків
Стегній
О. Стегній, 2002
142002
Типи політичної культури регіональних спільнот України
ОГ Стегній
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна, 32-56, 2008
122008
Методологічні складності крос-культурних досліджень
ОГ Стегній
Український соціум, 99-111, 2013
112013
Соціолоігчне прочитання природи
О Стегній
Центр екологічної освіти та інформації, 2012
9*2012
Терминология экологической проблематики. Критический анализ
АГ Стегний
Социологические исследования, 128-134, 1999
91999
Динаміка просторово-територіальної самоідентифікації населення України
О Стегній
Український соціум, 4, 2004
82004
Артикуляция экологической проблематики: опыт контент-анализа
А Стегний
Личность. Культура. Общество 2 (1), 181-194, 2000
62000
Національно–групова ідентифікація українців та росіян: порівняльний аналіз
О Стегній
Українське суспільство 2006, 99-108, 1992
61992
Развитие экологически сбалансированного экобизнеса в Украине: опыт социологического исследования
АГ Стегни, РС Болан
Константы. Альманах социальных исследований, 27-32, 1997
51997
Регіональні особливості розвитку політичної культури українсько го суспільства
О Стегній
Українське суспільство 2004, 243-253, 1994
5*1994
Феномен всеохоплюючої корумпованості в сучасному українському суспільстві
ОГ Стегній
Український соціум, 7-22, 2012
42012
Четверть века после Чернобыля: опыт социологического наблюдения
АГ Стегний
Социология: теория, методы, маркетинг, 113-137, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20