Корольський Володимир Вікторович
Корольський Володимир Вікторович
Криворізький державний педагогічний університет
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009
332009
Iнновацiйнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання математики: навчальний посiбник науковий редактор академiк АПН України, д. пед. н., проф. МI Жалдак
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семерiков, СВ Шокалюк
192009
Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ
В Корольський
Рідна школа, 60-62, 2005
82005
Геометрична інтерпретація числових рядів
ВВ Корольський
New computer technology 15, 57-62, 2017
42017
Геометрична інтерпретація числового ряду арифметичної прогресії
ВВ Корольський
New computer technology 16, 59-66, 2018
32018
Математична алгоритмічна компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні
ВВ Корольський, АМ Капіносов
Educational Dimension 37, 78-84, 2013
32013
Теоретично-методичні засади геометричного моделювання числових рядів
ВВ Корольський, СВ Шокалюк, ЮА Мельниченко
Физико-математическое образование, 2018
22018
Математична понятійна компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та рівні
ВВ Корольський
Educational Dimension 34, 436-447, 2012
22012
Технологія диференційованого навчання математики в основній школі
ІВ Лов'янова, АМ Капіносов, ВВ Корольський
22010
Лінійна, квадратурна та кубатурна геометрична інтерпретація числових рядів засобами моделювання
ВВ Корольський, СС Габ
New computer technology 16, 67-73, 2018
12018
Математичне моделювання системи багатоваріантних завдань з теми «Інтегрування раціональних функцій»
ВВ Корольський, СВ Шокалюк
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
12017
Моделювання та генерування системи багатоваріантних задач змістового модуля «Інтегрування функції однієї змінної»
ВВ Корольський, СВ Шокалюк
Брама, видавець Вовчок ОЮ, 2017
12017
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ
НВ Данилюк, ВВ Корольський
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики. Випуск X: Т. 1 …, 2012
12012
Інформаційно-комунікаційні технології в системі управління підвищенням кваліфікації сучасного педагога
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2011
12011
Технологія диференційованого навчання математики в основній школі
В Корольський, А Капіносов, І Лов’янова
Рідна школа, 51-56, 2010
12010
Формування компетентностей з ІКТ у вчителів математики в системі післядипломної освіти
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Педагогіка вищої та середньої школи, 36-43, 2009
12009
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ТГ Крамаренко, ВВ Корольський, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
2019
Новітні комп’ютерні технології. Том XVI
ТС Армаш, ВМ Базурін, ДЄ Бобилєв, КЄ Бобрівник, ЛВ Боднар, ...
Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018
2018
Математичний аналіз. Змістовий модуль «Границя функції»
ВВ Корольський, ДЄ Бобилєв
Діонат, 2018
2018
Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи
АЮ Ків, СО Семеріков, ВМ Соловйов, С Холмс, ОО Шумейко, ...
Sergey Semerikov, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20