Подписаться
Корольський Володимир Вікторович
Корольський Володимир Вікторович
Криворізький державний педагогічний університет
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009
492009
Iнновацiйнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання математики: навчальний посiбник науковий редактор академiк АПН України, д. пед. н., проф. МI Жалдак
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семерiков, СВ Шокалюк
202009
Математична алгоритмічна компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні
ВВ Корольський, АМ Капіносов
Educational Dimension 37, 78-84, 2013
122013
Геометрична інтерпретація числових рядів
ВВ Корольський
New computer technology 15, 57-62, 2017
112017
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ТГ Крамаренко, ВВ Корольський, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
102019
Геометрична інтерпретація числового ряду арифметичної прогресії
ВВ Корольський
New computer technology 16, 59-66, 2018
102018
Теоретично-методичні засади геометричного моделювання числових рядів
ВВ Корольський, СВ Шокалюк, ЮА Мельниченко
Физико-математическое образование, 81-89, 2018
102018
Лінійна, квадратурна та кубатурна геометрична інтерпретація числових рядів засобами моделювання
ВВ Корольський, СС Габ
New computer technology 16, 67-73, 2018
82018
Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ
В Корольський
Рідна школа, 60-62, 2005
82005
Реалізація дидактичного принципу наочності при вивченні числових рядів
ВД Бобирь, АМ Христюк, ВВ Корольський
Молоді вчені, 249-252, 2019
62019
Математичний аналіз
ВВ Корольський
Диференціальне та інтегральне числення функції однієї змінної/ВВ Корольський …, 2013
62013
Числові ряди, які пов’язані з параметрами додекаедра
ВВ Корольський, СС Габ
Вісник міжнародного дослідницького центру «Людина: мова, культура, пізнання …, 2018
52018
Математична понятійна компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та рівні
ВВ Корольський, АМ Капіносов
КПІ ДВНЗ" КНУ", 2012
32012
Технологія диференційованого навчання математики в основній школі
ІВ Лов'янова, АМ Капіносов, ВВ Корольський
32010
Информационная система высшего учебного заведения (концептуальный аспект)
ВВ Корольський, СО Семеріков
КОЛО, 2001
32001
Геометрична інтерпретація числових рядів, пов’язаних з державною символікою
ВВ Корольський, АІ Римар
СумДПУ імені АС Макаренка, 2022
22022
Geometric interpretation of numerical series
ВВ Корольський
Новые компьютерные технологии 15 (1), 57-62, 2017
22017
Оптимізація у часі самостійної роботи студентів: теоретичний аспект
ВВ Корольський
ЗАТ" ЗТНВФ КОЛО", 2003
22003
Генерація та дослідження числових рядів за допомогою геометричної моделі та комбінації рядів
ВВ Корольський, ОВ Тураєва
12023
Математичне моделювання системи багатоваріантних завдань з теми «Інтегрування раціональних функцій»
ВВ Корольський, СВ Шокалюк
РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20