Корольський Володимир Вікторович
Корольський Володимир Вікторович
Криворізький державний педагогічний університет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Книжкове видавництво Кирєєвського, 2009
282009
Iнновацiйнi iнформацiйно-комунiкацiйнi технологiї навчання математики: навчальний посiбник науковий редактор академiк АПН України, д. пед. н., проф. МI Жалдак
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семерiков, СВ Шокалюк
172009
Самостійна робота студентів при вивченні математичних дисциплін у педагогічному ВНЗ
В Корольський
Рідна школа, 60-62, 2005
52005
Геометрична інтерпретація числових рядів
ВВ Корольський
New computer technology 15, 57-62, 2017
32017
Геометрична інтерпретація числового ряду арифметичної прогресії
ВВ Корольський
New computer technology 16, 59-66, 2018
22018
Математична алгоритмічна компетентність: теоретико-методичні основи формування, структура та рівні
ВВ Корольський, АМ Капіносов
Педагогіка вищої та середньої школи, 78-84, 2013
22013
Теоретично-методичні засади геометричного моделювання числових рядів
ВВ Корольський, СВ Шокалюк, ЮА Мельниченко
Физико-математическое образование, 2018
12018
Моделювання та генерування системи багатоваріантних задач змістового модуля «Інтегрування функції однієї змінної»
ВВ Корольський, СВ Шокалюк
Брама, видавець Вовчок ОЮ, 2017
12017
Математична понятійна компетентність: теоретико-методологічні основи дослідження, структура та рівні
ВВ Корольський
Педагогіка вищої та середньої школи 34, 436-447, 2012
12012
Формування компетентностей з ІКТ у вчителів математики в системі післядипломної освіти
ВВ Корольський, ТГ Крамаренко, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Педагогіка вищої та середньої школи, 36-43, 2009
12009
Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики
ТГ Крамаренко, ВВ Корольський, СО Семеріков, СВ Шокалюк
Криворізький державний педагогічний університет, 2019
2019
Лінійна, квадратурна та кубатурна геометрична інтерпретація числових рядів засобами моделювання
ВВ Корольський, СС Габ
New computer technology 16, 67-73, 2018
2018
Новітні комп’ютерні технології
ТС Армаш, ВМ Базурін, ДЄ Бобилєв, КЄ Бобрівник, ЛВ Боднар, ...
Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2018
2018
Математичний аналіз. Змістовий модуль «Границя функції»
ВВ Корольський, ДЄ Бобилєв
Діонат, 2018
2018
Математичне моделювання системи багатоваріантних завдань з теми «Інтегрування раціональних функцій»
ВВ Корольський, СВ Шокалюк
Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і …, 2017
2017
Моделювання в освіті: Стан. Проблеми. Перспективи
АЮ Ків, СО Семеріков, ВМ Соловйов, С Холмс, ОО Шумейко, ...
Sergey Semerikov, 2017
2017
Geometric interpretation of numerical series
ВВ Корольський
Новые компьютерные технологии 15 (1), 57-62, 2017
2017
Modeling and generating a multiple tasks the calculation quadrature parabolas
ВВ Корольський, СВ Шокалюк
Новые компьютерные технологии 15 (1), 63-67, 2017
2017
Новітні комп’ютерні технології (Том XV)
СВ Агаджанова, КХ Агаджанов-Гонсалес, ОВ Анісімов, СО Баннікова, ...
Видавничий центр ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2017
2017
Особливості моделювання системи планування і управління навчальною роботою студентів
ВВ Корольський, ДЄ Бобилєв
Новітні комп’ютерні технології.–Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20