Анна Возна (Юнак), Анна Возная (Юнак), Anna Vozna (Yunak)
Анна Возна (Юнак), Анна Возная (Юнак), Anna Vozna (Yunak)
Підтверджена електронна адреса в tmvi.sumdu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Machinability Research by New Abrasion-Resistant Cast Irons Cutting
A Panda, M Hatala, K Dyadyura, J Duplák, A Yunak
Key Engineering Materials 669, 118-125, 2016
22016
Зниження негативної технологічної спадковості виготовлення деталей енергетичного обладнання на основі синергетичного підходу
КО Дядюра, АС Юнак, ІО Максименко
Видавництво СумДУ, 2012
12012
Комплексна розробка методів підвищення ефективності оброблення важкооброблювальних матеріалів за рахунок удосконалення різальних інструментів та умов їх застосування
ВО Залога, ЮВ Шаповал, ОВ Івченко, ДВ Криворучко, ОО Залога, ...
Сумський державний університет, 2017
2017
Створення модифікованих полімеркомпозиційних матеріалів з комплексом керованих властивостей для трибосистем ковзання
КО Дядюра, АФ Будник, ХВ Берладір, ПВ Руденко, СП Шаповалов, ...
Сумський державний університет, 2016
2016
Механізм зношення різальних інструментів на основі cBN при точінні зносостійких високохромистих чавунів
КО Дядюра, АС Юнак, ОД Погребняк, ВО Охріменко
Журнал фізики та інженерії поверхні 13 (2), 225–234-225–234, 2015
2015
Повышение виброустойчивости процессов фрезерования и точения сложнопрофильных деталей из труднообрабатываемых материалов на основе управления и оптимизации геометрии режущей …
ВА Залога, ОА Залога, ОГ Залога, ЛВ Голобородько, ВВ Нагорный, ...
Сумский государственній университет, 2015
2015
Комплексная разработка методов повышения эффективности обработки труднообрабатываемых материалов за счет совершенствования режущих инструментов и условий их применения
ВА Залога, ДВ Криворучко, ЛБ Криворучко, ВА Колесник, ...
Сумский государственній университет, 2015
2015
Механізм зношення різальних інструментів на основі CBN при точінні чавуну марки ИЧ210Х30Г3
АС Юнак
Сумський державний університет, 2015
2015
Підвищення вібростійкості процесів фрезерування та точіння складнопрофільних деталей із важкооброблювальних матеріалів на основі управління та оптимізації геометрії різальної …
ВО Залога, РМ Зінченко, ДВ Криворучко, ОО Залога, ЛВ Голобородько, ...
СумДУ, 2014
2014
Дослідження обробки різанням зносостійких чавунів інструментами із синтетичних надтвердих матеріалів
АС Юнак, ЯА Шевченко
Сумський державний університет, 2014
2014
Підвищення ефективності обробки різанням високоміцного зносостійкого чавуну
АС Юнак, КО Дядюра
Сумський державний університет, 2014
2014
Дослідження ресурсу різальних пластин на основі cBN при токарній обробці наплавних матеріалів
АС Юнак
Сумський державний університет, 2014
2014
Вибір інструментального матеріалу різальних пластин для обробки зносостійкого чугуна
ДВ Криворучко, СС Некрасов, АО Нешта, АС Юнак
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 82-92, 2013
2013
Исследование обработки отверстий в композиционных материалах и смешанных пакетах на основе имитационного моделирования рабочих процессов
ВА Залога, ДВ Криворучко, ИО Осадчий, ВА Колесник, АА Нешта, ...
Изд-во СумГУ, 2013
2013
Система критеріїв для оцінки напружено-деформованого стану деталі при її проектуванні і під час виготовлення
АС Юнак, ГО Скрипченко
Сумський державний університет, 2013
2013
Выбор инструментального материала режущих пластин для обработки износостойкого чугуна
ДВ Криворучко, СС Некрасов, АА Нешта, АС Юнак
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 2013
2013
Использование современных инструментальных материалов при механической обработке резанием износостойкого чугуна ИЧ210Х30Г3
КА Дядюра, АС Юнак
Резание и инструменты в технологических системах, 100-109, 2013
2013
Выбор инструментального материала режущих пластин для обработки износостойкого чугуна
ДВ Криворучко, СС Некрасов, АА Нешта, АС Юнак
Процеси механічної обробки в машинобудуванні, 2013
2013
Підвищення ефективності експлуатації енергетичного обладнання на основі самоорганізації процесів направленого формування властивостей поверхневого шару деталей
КО Дядюра, АС Юнак
НТУУ" КПІ", 2012
2012
Моделювання реальної поверхні як точково заданої поверхні
ГГ Лагута, АС Юнак
Видавництво СумДУ, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20