Оксана Куриліна
Оксана Куриліна
Національна академія внутрішніх справ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
НазваниеПроцитированоГод
Дослідження у сфері детінізації економіки
ОВ Куриліна
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 4-8, 2014
12014
ДІЯЛЬНІСТЬ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ РОЗПОВСЮДЖЕННЮ ФІНАНСОВИХ ПОРУШЕНЬ–ФУНДАМЕНТУ ТЕРОРИЗМУ
ОВ Куриліна
СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ, 32, 2017
2017
СУЧАСНІ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКІ НАПРЯМИ БОРОТЬБИ З ЛЕГАЛІЗАЦІЄЮ ТІНЬОВИХ КАПІТАЛІВ
ОВ Куриліна
СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ В ЕКОНОМІЦІ, 139, 2017
2017
Право інтелектуальної власності: Термінологічний словник
ІМВ Іванов Ю.Ф. Куриліна О. В.
2017
Концепція забезпечення економічної безпеки держави: реалії та проблеми
КО В.
Економічна безпека в умовах глобалізаційних загроз, 34-40, 2016
2016
Категорія житло та його різновиди в позитивному праві України
ОВ Куриліна
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2015
2015
ПІДХОДИ ДО СТРУКТУРИ ТА СУТНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ
ОВ Куриліна, РР Грицко, ІВ Кравченко
БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 2015
2015
Формування стратегії реструктуризації економічної безпеки держав східного партнерства
ОВ Куриліна
Стратегія розвитку України, 85-88, 2015
2015
Теоретико-методологічні засади забезпечення економічної безпеки держави
ОВ Куриліна
Південноукраїнський правничий часопис, 123-124, 2015
2015
Створення підрозділів фінансової розвідки як потреба в умовах боротьби з економічним сепаратизмом
ОВ Куриліна
Вчені записки університету КРОК. Серія: Економіка, 60, 2014
2014
Розділ 1 Економічна теорія
ОВ Куриліна, ЄВ Нікішин
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–11