Подписаться
Сергій Мошенський / S. Moshenskyi
Сергій Мошенський / S. Moshenskyi
професор кафедри екон.безпеки, Житомирська політехніка
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічний аналіз: підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
СЗ Мошенський, ОВ Олійник
СЗ Мошенський, ОВ Олійник, 2007
300*2007
Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы
СЗ Мошенский
Sergei Moshenskyi, 2010
1842010
Економічний аналіз
СЗ Мошенський, ОВ Олійник
Житомир: ПП «Рута, 574-589, 2007
103*2007
Фондовий ринок та інституційне інвестування в Україні: вплив на інвестиційну безпеку держави: монографія
СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ 432, 3, 2008
81*2008
Рынок ценных бумаг Российской империи
СЗ Мошенский
Москва:" Экономика", 2014, 2014
692014
Теорiя та практика венчурного фiнансування: монографiя
ОМ Петрук, СЗ Мошенський
54*2008
Ekonomichnyj analiz
SZ Moshens' kyj, OV Olijnyk, FF Butyncja
Economic analysis]. PP" Ruta", Zhytomyr (in Ukr.), 2007
46*2007
Фінансові центри України та ринок цінних паперів індустріальної епохи
СЗ Мошенський
London: Xlibris 453, 2014
44*2014
Эволюция векселя
СЗ Мошенский
Киев:" Планета-Друк", 2005
392005
Банківські операції: навч. посібн.
ОМ Петрук, СЗ Мошенський, ОС Новак
Житомир: ЖДТУ, 568, 2011
38*2011
Корпоративні цінні папери: обліково-фінансовий аспект: монографія
МП Войнаренко, СЗ Мошенський, НА Пономарьова
Житомир: ЖДТУ, 2006
32*2006
History of the weksel: Bill of exchange and promissory note
S Moshenskyi
New York: Xlibris, 2008
302008
Інвестиційна безпека в системі забезпечення економічної безпеки держави: поняття, категорії, сутність
С Мошенський
НАУКА МОЛОДА, 166, 2008
30*2008
Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку. Монографія
ІО Лютий, ТВ Грищенко, ОВ Любкіна, СЗ Мошенський, ОП Білик, ...
К.: Центр учбової літератури, 2008
292008
Моделі державного регулювання діяльності фінансових установ
СЗ Мошенський
Фінанси України, 89-98, 2008
282008
Звітність підприємства: Навч. посібник
ФФ Бутинець, ВП Бондар, ЗФ Канурна, НМ Малюга, СЗ Мошенський
Житомир: ЖДТУ 428, 19-93, 2005
262005
Natsionalna ekonomichna bezpeka [National economic security]
AI Sukhorukov, SZ Moshenskyi, OM Petruk
Zhytomyr: Ruta, 2010
252010
От глобальных дисбалансов к «Великой депрессии»(1914–1939)
СЗ Мошенский
London Xlibris, 465, 2014
202014
Трансформаційні процеси на світових ринках цінних паперів
СЗ Мошенський
Фінанси України, 54-63, 2009
202009
Вексель. Базові концепції
СЗ Мошенський
К., Рівне: Планета-Друк, 2007
18*2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20