Подписаться
Тамара Сорочан
Тамара Сорочан
професор, Університет менеджменту освіти
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Підготовка керівників шкіл до управлінської діяльності: теорія та практика: монографія
ТМ Сорочан
Луганськ: Знання 384, 16, 2005
3462005
Розвиток професіоналізму управлінської діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти
ТМ Сорочан
Луганськ 478, 372-423, 2005
1032005
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні: монографія (До 30-річчя незалежності України)
ОВ Аніщенко, НВ Базелюк, ЛД Березівська, ІД Бех, ВЮ Биков, ...
КОНВІ ПРІНТ, 2021
472021
Фасілітація–нова функція післядипломної педагогічної освіти
ТМ Сорочан
Освіта на Луганщині, 21, 2004
392004
Характеристика професіоналізму управлінської діяльності керівників шкіл на засадах компетентнісного підходу
Т Сорочан
Шлях освіти, 9-12, 2005
372005
Професійна діяльність андрагогів: сучасний погляд
ТМ Сорочан
Директор школи, ліцею, гімназії 4, 27-32, 2008
302008
Професійний розвиток керівників і педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня (за матеріалами …
ТМ Сорочан, АО Данильєв, БА Дьяченко, ОМ Рудіна
СПД Рєзніков В. С, 2013
262013
Співтворчість–одна з ознак технології науковометодичного супроводу
Т Сорочан
матер. науково-практичної конф.“Активізація творчого потенціалу учнівської …, 2012
222012
Методична робота: підготовка вчителів до реалізації концепції «Нова українська школа»
ТМ Сорочан
Методист 6, 4-9, 2018
212018
Методологія змін у системі післядипломної педагогічної освіти
ТМ Сорочан
Педагогіка і психологія, 93, 2016
212016
Розвиток професіоналізму педагогічних працівників у системі післядипломної педагогічної освіти на андрагогічних засадах
ТМ Сорочан, ОМ Рудіна
Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції …, 2004
202004
Пiдготовка керiвникiв шкiл до управлiнської дiяльностi: теорiя та практика: монографiя
ТМ Сорочан
192005
Актуальні проблеми післядипломної педагогічної освіти у вимірі сьогодення
Т Сорочан
Післядипломна освіта в Україні, 13-16, 2004
192004
Управління школою–діяльність професійна: посіб. для директорів середніх загальноосвітніх навчальних закладів
ТМ Сорочан
Луганськ: Знання, 2003
192003
Професійне управління сучасною школою: навч. посіб.
ТМ Сорочан
Луганськ: Знання, 2003
182003
Розвиток управлінських умінь керівників шкіл у системі післядипломної педагогічної освіти
ТМ Сорочан
Директор школи, ліцею, гімназії 35, 52-57, 2002
172002
Проблеми і перспективи розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах розбудови Нової української школи
ВВ Олійник, МО Кириченко, ОМ Отич, ТМ Сорочан, ОІ Бондарчук, ...
Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії і …, 2017
162017
Модель професійного розвитку педагогічних працівників ЗНЗ у післядипломній педагогічній освіті регіонального рівня
Т Сорочан
Шлях освіти, 11-15, 2008
162008
Концепція науково-методичної робота в добу освітніх змін: традиції, інновації, перспективи розвитку
ТМ Сорочан
Методист 2 (14), 7-12, 2013
152013
Організація та розбудова громадсько активної школи як осередку розвитку громади: навчально-методичний посібник/Г
Г Єльникова, М Ворон, Л Даниленко, Н Клокар, Т Сорочан, Н Софій
К.: СПД–ФО Парашин КС, 172, 2007
132007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20