Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХТЕІ КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика і методологія економічного аналізу: Навч. посіб
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін
К.: ЦУЛ, 2008
872008
Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання
ММ Буднік
ММ Буднік,–Х, 2002
742002
Консолідація можливостей промисловості та транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів як шлях призупинення кризових явищ в економіці України
ВЛ Дикань, НВ Якименко
Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць.–Харків …, 2010
442010
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 348, 2005
432005
Каламбур как лингвостилистический прием в английском языке и пути его воссоздания в переводе
НВ Якименко
Якименко Николай Васильевич, 1984
331984
Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в транзитивному суспільстві
ОВ Бервено
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна. Харків.–2002.–16 с, 2002
312002
Экономика предприятия
ВЛ Дикань
учеб. пособие/ВЛ Дикань, ЕВ Шраменко, НВ Якименко.–Харьков: УкрГАЖТ, 2008
292008
Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави
ІГ Савченко
з держ. упр.: 25.00. 01/Савченко ІГ, 2007
292007
Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
292005
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі:[монографія]
ОВ Радченко, ІГ Савченко
Х.: Вид-во ХНУВС 200, 2008
282008
Курс економічного аналізу:[підручник для студентів вищих навчальних закладів]/Прокопенко ІФ, Ганін ВІ, Петряєва ЗФ; за ред. ІФ Прокопенко
ІФ Прокопенко
Харків: Легас 384, 2004
282004
Заморожені плодоовочеві продукти: проблеми формування асортименту та якості
НЯ Орлова, СО Белінська
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
252005
До питання про сучасні педагогічні парадигми в системі вищої школи
ПВ Матвієнко, СО Огієнко
Педагогіка і психологія 2, 63-72, 2003
252003
Забезпечення конкурентоспроможностi промислових пiдприємств в умовах мiжнародних транспортних коридорiв: монографiя
МI Данько, ВЛ Дикань, НВ Якименко
Харкiв, УкрДАЗТ, 169, 2008
242008
Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посіб.
ВІ Ганін, НВ Ганіна, КД Гурова
К.: Центр учбової літератури, 2008
242008
Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства. Монографія
ЛВ Базалієва
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
232009
Маркетинг транспортных услуг: учеб. пособие
НВ Попова
Харьков: хНаДУ, 2002
212002
Соціальна відповідальність в контексті розбудови соціальної держави в Україні
ІГ Савченко
Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр.—Х.: Вид-во ХарРІ …, 2005
182005
Розробка стратегії розвитку підприємства
НВ Попова, НМ Белевцова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 359-363, 2010
162010
Методологічні аспекти конкурентоспроможності залізничного транспорту
НВ Якименко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 104-109, 2009
162009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20