Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
ХТЕІ КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в htei.org.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Методика і методологія економічного аналізу: Навч. посіб
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін
К.: ЦУЛ, 2008
1042008
Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання
ММ Буднік
ММ Буднік,–Х, 2002
792002
Основи банківської справи: Навчальний посібник
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Соляр, СІ Маслов
К.: Центр навчальної літератури, 348, 2005
532005
Консолідація можливостей промисловості та транспорту в умовах міжнародних транспортних коридорів як шлях призупинення кризових явищ в економіці України
ВЛ Дикань, НВ Якименко
УкрДАЗТ, 2010
522010
Каламбур как лингвостилистический прием в английском языке и пути его воссоздания в переводе
НВ Якименко
Якименко Николай Васильевич, 1984
411984
Ціннісний вимір соціальної відповідальності в демократичній державі:[монографія]
ОВ Радченко, ІГ Савченко
Х.: Вид-во ХНУВС 200, 2008
372008
Розвиток ринку екосистемних послуг як напрямок посткризового зростання економіки України
ЄВ Мішенін, ЕВ Мишенин, НВ Олійник
" ВТД" Університетська книга", 2010
342010
Інтелектуальний капітал: економічний зміст і особливості формування в транзитивному суспільстві
ОВ Бервено
Харківський національний університет ім. ВН Каразіна. Харків.–2002.–16 с, 2002
342002
Методологія соціально-економічного дослідження:[навч. пос.]
ВІ Ганін, НВ Ганіна, КД Гурова
К.: Центр учбової літератури, 2008
302008
Соціальна відповідальність органів державної влади в умовах розбудови соціальної держави
ІГ Савченко
з держ. упр.: спец. 25.00. 01–теорія та історія державного управління/Ілля …, 2007
302007
Комп’ютеризація економічного аналізу (теорія, практика): навч. посіб.
ІФ Прокопенко, ВІ Ганін, ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 2005
302005
Курс економічного аналізу:[підручник для студентів вищих навчальних закладів]/Прокопенко ІФ, Ганін ВІ, Петряєва ЗФ; за ред. ІФ Прокопенко
ІФ Прокопенко
Харків: Легас 384, 2004
292004
Экономика предприятия
ВЛ Дикань
учеб. пособ./ВЛ Дикань, ЕВ Шраменко, НВ Якименко.–Харьков: УкрГАЖТ, 2008
282008
Заморожені плодоовочеві продукти: проблеми формування асортименту та якості
НЯ Орлова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
272005
Теорія та практика змішаного навчання
ВМ Кухаренко, СМ Березенська, КЛ Бугайчук, НЮ Олійник, ТО Олійник, ...
КП" Міськадрукарня", 2016
242016
Науково-теоретичні та методичні основи управління трансакційними витратами підприємства. Монографія
ЛВ Базалієва
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
242009
SWOT-анализ: практика применения
С Кузнецова, В Маркова
Проблемы теории и практики управления, 86-91, 2008
242008
Забезпечення конкурентоспроможностi промислових пiдприємств в умовах мiжнародних транспортних коридорiв: монографiя
МI Данько, ВЛ Дикань, НВ Якименко
Харкiв, УкрДАЗТ, 169, 2008
242008
До питання про сучасні педагогічні парадигми в системі вищої школи
ПВ Матвієнко, СО Огієнко
Педагогіка і психологія 2, 63-72, 2003
232003
Тенденции и перспективы развития маркетинга в современных условиях
ЕВ Ромат, НВ Попова, ИГ Андреева, ИВ Роздольская, МЕ Ледовская, ...
Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, 2013
192013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20