Іван Малафіїк
Іван Малафіїк
Підтверджена електронна адреса в rdgu.uar.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дидактика: навчальний посібник
ІВ Малафіїк
К.: Кондор 406, 2009
3872009
Дидактика новітньої школи
ІВ Малафіїк
Київ: Слово, 2015
692015
Системний підхід у теорії і практиці навчання
ІВ Малафіїк
Рівне: РВВ РДГУ, 2004
652004
Дидактика
ІВ Малафіїк
К.: Кондор 406, 2009
462009
Дидактика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.
ІВ Малафіїк
Рівне: РДГУ 470, 2003
222003
Теорія та методика формування системності знань у старшокласників: дис.… доктора пед. наук: 13.00. 09
ІВ Малафіїк
Рівне, 2007. 439 с, 2007
182007
Розвиток навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих предметів
МЮ Галатюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2012
142012
Системність–якість знань
ІВ Малафіїк
Рівне: Рівненський державний гуманітарний університет, 2008
112008
Системний підхід у теорії і практиці
ІВ Малафіїк
Рівне: Рівненський держ. гуманіт. ун-т, 2004
112004
Урок в сучасній школі: питання теорії і практики
ІВ Малафіїк
ІВ Малафіїк–Рівне, 1997
61997
Педагогіка
ІВ Малафіїк
К.: Слово, 2015
52015
Теорія та методика формування системності занять у старшокласників
ІВ Малафіїк
автореф. дис. на здобуття наукового ступеня д-ра пед. наук: 13.00. 09 …, 2007
52007
Дидактика. Класифікації методів навчання [Електронний ресурс]
ІВ Малафіїк
Режим доступу: URL: http://www. infolibrary. com. ua/books-text-4310. html …, 0
4
Проектування системи психолого-педагогічного супроводу формування культури професійного мислення майбутніх педагогів
Л Ковальчук
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 39-45, 2014
22014
Дидактика/Малафіїк Іван Васильович
ІВ Малафіїк
К.: Кондор, 2005
22005
Єдність управлінського та дидактичного циклів як основа формування суб’єкта навчального пізнання
ІВ Малафіїк, МП Кривко
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2016
12016
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник
СС Пальчевський, МС Янцур, ІД Бех, ОВ Безкоровайна, ВВ Вербець, ...
Рівне, 2007
12007
Системний підхід як основа методичної підготовки майбутніх учителів математики
ТВ Годованюк
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2019
2019
Метод системно-змістової декомпозиції знань
ІВ Малафіїк
Вектор, 2018
2018
СКЛАДНЕ ЗНАННЯ: СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ІДЕЇ
ІВ Малафіїк
Теорія та методика вивчення природничо-математичних і технічних дисциплін …, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20