Nazar Blyschak / Назар Блищак
Nazar Blyschak / Назар Блищак
кандидат медичних наук, викладач кафедри Нормальної анатомії ЛНМУ імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Діабетичні ангіопатії
НБ Блищак
Клінічна анатомія і та оперативна хірургія 11 (2-С), 74-77, 2012
52012
Морфометричний аналіз ангіоархітектоніки піднижньощелепної слинної залози в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету
БНБ Матешук-Вацеба Л.Р.
Галицький лікарський вісник 23 (1), 59-61, 2016
22016
Морфологічні особливості будови великих слинних залоз щура в нормі
НБ Блищак
Вісник проблем біології і медицини, 233-236, 2015
12015
УЛЬТРАСТУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ШКІРИ БІЛОГО ЩУРА НА РАННІХ ЕТАПАХ ПЕРЕБІГУ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
РЯ Борис, НБ Блищак, ММ Михалевич, ЮЗ Блищак, ПБ Покотило
International Academy Journal Web of Scholar 1 (11 (41)), 2019
2019
МакроанатоміЯ тА АнгіоАрхітектонікА великиХ слинниХ ЗалоЗ білОгО щурА
ММ Михалевич, НБ Блищак, РЯ Борис
International Academy Journal Web of Scholar 1 (11 (41)), 2019
2019
Морфологічна перебудова піднижньощелепної залози щурів через 2 та 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету
НБ Блищак, РЯ Борис, УМ Галюк
Клінічна анатомія та оперативна хірургія, 29-37, 2018
2018
Морфометрична характеристика судинного русла та біохімічних показників крові білого щура в нормі та в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету
БНБ Леонтьєва В., Іншина Д.
78-а Загальноуніверситетська наукова конференція студентів та молодих вчених, 2017
2017
Гістологічна перебудова піднижньощелепної слинної залози щура при експериментальній гіперглікемії
БНБ Мостова І.Р., Денис І.Я., Черкасов Д.С.
Біологія: від молекули до біосфери, 2015
2015
Порівняльна морфологія змін у лімфатичномиу вузлі щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету
БНБ Чернецька В.В., Маркевич Ю.Р., Ющак Л.Р.
Біологія: від молекули до біосфери, 2015
2015
Ultrastructural hemomicrocircular channel links of rat testicle of streptozotocin-induced diabetes
NB I.Savka, R. Dats, R.Borys, K. Kyryk
7-th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy, 177, 2015
2015
Ультраструктурные особенности перестройки гемомикроциркуляторного русла подчелюстной железы крысы в динамике течения экспериментального сахарного диабета
НБ Блищак
Актуальные проблемы медицины 31 (16 (213)), 2015
2015
Ультраструктурне дослідження гемомікроциркуляторного русла шкіри болого щура на різних етапах перебігу експериментального стрептозотоциніндукованого цукрового діабету
БРЯ Нікітчук О., Жигайло С., Блищак Н.Б.
75-а Загальноуніверситетська наукова конференція студентів та молодих вчених, 2014
2014
Структурна перебудова підщелепних слинних залоз щура та їх судинного русла за умов експериментального цукрового діабету
НБ Блищак
Вісник морфології, 129-132, 2014
2014
Зміни ланок гемомікроциркуляторного русла лімфатичного вузла щура в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету
Котович І.І., Блищак Н.Б., Борис Р.Я.
74-а Загальноуніверситетська наукова конференція студентів та молодих вчених, 2013
2013
"Видатний анатом, талановитий педагог, справжній син свого народу" - спогади про Михайла Андрійовича Нетлюха
БНБ Кривко Ю.Я., Матешук-Вацеба Л.Р., Галюк У.М.
"Alma Mater", 2012
2012
"Професор Генрик Кадий"
ЛМ Блищак Н.
"Alma Mater", 6, 2012
2012
Морфологічні особливості ланок гемомікроциркуляторного русла лімфатичного вузла щура в нормі та в динаміці перебігу експериментального цукрового діабету
БРЯ Котович І., Блищак Н.Б.
73-а Загальноуніверситетська наукова конференція студентів та молодих вчених, 2012
2012
Удосконалення методики моделювання цукрового діабету І типу
ІІС Н.Б.Блищак, М.Н.Цитовський Р.І.Дац,І.О.Нєктєгаєв
Матеріали науково-практичної конференції «Морфологія на сучасному етапі …, 2012
2012
Електронномікроскопічне дослідження гемомікроциркуляорного русла різних шарів шкіри білого щура при експериментальному цукровому діабеті
ІД Р.Я. Борис, І.А. Танчин, Н.Б. Блищак
Вісник морфології 2 (2), 12-15, 2010
2010
Гістологічна характеристика різних шарів шкіри білого щура в нормі (експериментальне дослідження)
НББ Р.Я. Борис, І.А. Танчин
Тези доповідей наук.-практ. конф. „Морфологічний стан тканин і органів …, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20