Підписатись
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійної мобільності майбутнього вчителя: вектори наукових досліджень
РМ Пріма
Педагогічна освіта: Теорія і практика, 2016
1242016
Освітнє середовище вищого навчального закладу: пошук стратегій управління
МВ Братко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2014
442014
Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток
ВВ Павленко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2015
272015
Дошкільна і початкова ланки освіти—сходинки наступності
АМ Богуш
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2017
182017
Види мотивації особистості до професійної діяльності
ОА Мірошниченко
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 87-93, 2016
172016
Моделювання процесу формування самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців
ВІ Тернопільська
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2016
172016
Компетентнісний підхід у професійній підготовці фахівців фізичного виховання
ТГ Диба
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2015
142015
Сензитивність як психофізіологічний стан людини
ОВ Кочерга
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2012
142012
Сутнісний зміст поняття «освітнє середовище вищого навчального закладу»
МВ Братко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2012
142012
Нова стратегія професійно-педагогічної освіти: європейський вимір
ГІ Іванюк
Педагогічний процес: теорія та практика, 21-26, 2017
132017
Типологія освітнього середовища в умовах компетентнісно-зорієнтованої педагогічної освіти
ЮП Шапран, ОІ Шапран
Київський університет ім. Б. Грінченка, 2015
132015
Психологічна готовність студентів до соціальної взаємодії як наслідок стратегічного і тактичного у соціальній взаємодії
Е Булгакова
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 46-52, 2018
122018
Таксономія типів професійної рефлексії педагога: міждисциплінарний контекст
ВВ Желанова
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка, 9-14, 2017
122017
Концепція історико-педагогічного дослідження: методологічний аналіз
ЕА Панасенко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2016
122016
Духовно-моральне виховання школярів в Україні: досвід та шляхи вдосконалення
Л Хоружа, В Киричок
Рідна школа, 26-32, 2013
122013
Модель педагогічної освіти сучасного університету
L Khoruzha, M Bratco
Continuing Professional Education: Theory and Practice, 7-13, 2018
11*2018
Сучасні стратегії трансформації змісту педагогічної освіти
Л Хоружа
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 8-16, 2020
102020
Міжкультурна комунікація у сучасному світі
Д Костенко
Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 2018
102018
Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х-90-ті рр. ХХ ст.)
ГІ Іванюк
Педагогічний дискурс: збірник наукових праць, 271-279, 2013
102013
Педагогічний кейс як засіб розвитку критичного мислення майбутніх викладачів.
ІВ Леонтьєва
Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка., 29-38, 2019
92019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20