Лаврененко Валентина Віталіївна
Лаврененко Валентина Віталіївна
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Організаційний розвиток підприємства
ВІ Тоцький, ВВ Лаврененко, ВВ Лаврененко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2005
932005
Обгрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ОВ Оголь, ВВ Лаврененко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1998
231998
Економіка підприємства: підручник
ГО Швиданенко, ВГ Васильков, НП Гончарова
КНЕУ, 2009
212009
Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку
НП Гончарова, ОС Федонін, ГО Швиданенко
КНЕУ, 2006
12*2006
Ціннісно-орієнтоване управління підприємством: ресурсні аспекти
ВВ Лаврененко, ВВ Лаврененко
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
112012
Організаційне навчання на основі концепції динамічних здібностей
ВВ Лаврененко
Економічна теорія, 65-72, 2011
102011
Організаційний розвиток підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ВВ Лаврененко, ВІ Тоцький
КНЕУ, 2005
102005
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, ГО Швиданенко, ВВ Лаврененко
КНЕУ, 2011
92011
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ І ФОРМУВАННЯ ЇХ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ВВ Лаврененко, ГО Швиданенко, ВП Александрова, ЛП Батенко
92000
Економіка підприємства : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ГО Швиданенко, НП Гончарова, ОГ Мендрул
КНЕУ, 2010
7*2010
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.
ГО Швиданенко, ОС Федонін, ОГ Мендрул
КНЕУ, 2009
7*2009
Контролінг: Навч. посіб.
ГО Швиданенко, ОГ Дерев'янко, ВВ Лаврененко, ЛМ Приходько
КНЕУ, 2009
72009
Економіка підприємства: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
ГО Швиданенко
К.: Вид-во Київ. нац. екон. ун-ту, 2000
72000
Стратегічне управління знаннями підприємства
АП Наливайко
КНЕУ, 2014
5*2014
Удосконалення навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів
ВВ Лаврененко
Навчальні інновації та їхній вплив на якість університетської освіти, 2003
5*2003
Організаційно-економічні аспекти проведення реструктуризації підприємств
ВВ Лаврененко
Предпринимательство, хозяйство и право, 1999
5*1999
Управління ресурсами підприємства
ГО Швиданенко, ВВ Лаврененко, ЛА Петренко
КНЕУ, 2014
4*2014
Сутність та складові клієнт-орієнтованого управління підприємством
ВВ Лаврененко, І Аніськіна
Інвестиції: практика та досвід, 2013
32013
ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ КАК ДЕТЕРМИНАНТА ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВВ Лаврененко
УО «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы», 2013
32013
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
22009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20