Лапішко Марія Львівна
Лапішко Марія Львівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене lpnu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів
МЛ Лапішко
Львів: Світ 328, 1995
551995
Основи фінансового аналізу
ЯІ Єлейко, ОМ Кандибка, МЛ Лапішко, ТС Смовженко
Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000
132000
Нові вимоги МСФЗ до формування фінансової звітності
МЛ Лапішко
Вісник соціально-економічних досліджень, 326-330, 2012
92012
Завдання і функції інфраструктури ринку цінних паперів
МЛ Лапішко
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (7), 2009
92009
Проблеми реструктуризації мікрокредитів малого бізнесу в період фінансової кризи
МЛ Лапішко, НВ Кривень
Науковий вісник НЛТУ України 19 (5), 2009
92009
Моделювання оптимальної структури балансу банку
ЯІ Єлейко, ЛМ Лапішко, ОМ Кінаш
Фінанси України, 111-114, 2003
82003
Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції
ОІ Барановський, ОД Вовчак, ОО Вон Романов Кріспін, ТД Гірченко, ...
УБС НБУ, 2010
72010
Механізм державного забезпечення конкурентоспроможності небанківських фінансових установ
МЛ Лапішко, ОП Сідельник
Науковий вісник НЛТУ України 19 (8), 2009
52009
Абсолютная методическая погрешность метода дисконтированных денежных потоков в контексте информационного подхода
ЮВ Поздняков, МЛ Лапишко
Экономика и банки, 2017
42017
Otsiniuvannia finansovykh instrumentiv banku za mizhnarodnymy standartamy finansovoi zvitnosti
PM Senyshch, VI Rychakivska, ML Lapishko, LP Snihurska
Kyiv: UBS NBU, 2009
42009
Методична похибка при розрахунку дисконтованої вартості очікуваних майбутніх потоків доходів для періоду, що становить неціле число років
ЮВ Поздняков, МЛ Лапішко, ІІ Гохберг
Розвиток фінансової системи країн Центральної та Східної Європи: зб. наук …, 0
4
Методична похибка визначення ставки капіталізації за методом кумулятивної побудови
ЮВ Поздняков, МЛ Лапішко
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 152-162, 2017
32017
Методика дисконтированных денежных потоков для нецелого числа периодов
ЮВ Поздняков, МЛ Лапишко
Экономика и банки, 2017
32017
Аналіз абсолютної методичної похибки при дисконтуванні грошових потоків протягом періоду, вираженого нецілим числом
ЮВ Поздняков, МЛ Лапішко, ІІ Гохберг
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 123-127, 2016
22016
Аналіз абсолютної методичної похибки при дисконтуванні грошових потоків протягом періоду, вираженого нецілим числом
ЮВ Поздняков, МЛ Лапішко, ІІ Гохберг
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 123-127, 2016
22016
Вплив глобалізаційних процесів на функціонування банків в умовах фінансової кризи
МЛ Лапішко, ІБ Філонова
Регіональна економіка, 64-71, 2011
22011
Otsiniuvannia finansovykh instrumentiv banku za Mizhnarodnymy standartamy finansovoi zvitnosti [Bank financial instruments measurement under IFRS]
PM Senyshch, VI Rychakivska, ML Lapishko, LP Snihurska
Kyiv: UBA NBU (in Ukrainian), 2009
22009
Методика оцінки конкурентоспроможності небанківських фінансових установ
МЛ Лапішко, ОП Сідельник
Вісник УБС НБУ, 5, 2009
22009
Статистичний зв’язок результатів оцінки вартості брендів з їх абсолютними похибками
ЮВ Поздняков, МЛ Лапішко
Економіка та суспільство, 100, 2019
12019
Метод заміщення груповою мірою як метрологічна основа застосування порівняльного методичного підходу
ЮВ Поздняков, МЛ Лапішко
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20