Підписатись
Катерина Оксенюк (Kateryna Okseniuk)
Катерина Оксенюк (Kateryna Okseniuk)
Факультет бізнесу та права, ЛНТУ (Lutsk National Technical University)
Підтверджена електронна адреса в lntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Опыт реформирования экономической, социальной и инновационно-технической систем управления предприятий и отраслей
ИВ Демьянович, МВ Зелинская, АВ Ащеулов, ЛЛ и др. Ковальская, ...
elibrary.ru, 2010
422010
Фінансове забезпечення розвитку малого підприємництва в Україні
КІ Оксенюк
Молодий вчений, 440, 2017
152017
Формування та розвиток регіональних інноваційних кластерів
КІ Оксенюк
Бізнес Інформ, 47-50, 2012
13*2012
Обґрунтування теоретичних аспектів поняття стратегія
ЛЛ Ковальська, КІ Оксенюк
Економічні науки. Серія «Економіка та менеджмент» …, 2010
12*2010
Стартап як прогресивна форма розвитку інноваційної підприємницької діяльності
К Оксенюк
Молодий вчений, 215-218, 2018
92018
Стратегічний потенціал регіону: методика оцінки та механізм нарощення: Монографія
ЛЛ Ковальська, КІ Оксенюк
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 148, 2010
82010
Підприємницький потенціал регіону: сутність та напрями забезпечення його розвитку
КІ Оксенюк
Економічний форум, 56-60, 2017
72017
Формування системи мотивації персоналу на підприємстві
К Оксенюк
Економіка та суспільство, 2022
62022
Теоретичні основи дослідження бізнес-процесів на підприємстві
ЛВ Павлюк, КІ Оксенюк
Економічний форум, 148-151, 2017
62017
Кластерна модель нарощення стратегічного потенціалу регіону
КІ Оксенюк
Економічний форум, 19-29, 2011
62011
Систематизація класифікаційних ознак підприємницького ризику
ІО Доценко
62011
Чинники впливу на формування та нарощення стратегічного потенціалу регіону
КІ Оксенюк
Регіональна економіка. Серія Економічні науки, 21, 2009
6*2009
Entrepreneurial initiative as a factor for the development of the innovation activity of country enterprises
I Kryvovyazyuk, L Kovalska, P Gudz, O Kovalchuk, L Pavliuk, P Kravchuk, ...
52019
Розвиток стартапів в Україні
КІ Оксенюк
Економічні науки. Серія" Регіональна економіка", 102-107, 2019
42019
Обгрунтування вибору стратегії нарощення потенціалу регіону
КІ Оксенюк
Ефективна економіка, 2010
42010
Економічний зміст стратегічного потенціалу регіону [Електронний ресурс]
КІ Оксенюк
К. І. Оксенюк.– URL: http://archive. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_re …, 0
4
Соціальний розвиток регіонів держави
ОМ Салівончик, КІ Оксенюк
Економічний форум, 83-86, 2015
32015
Методика оцінки стратегічного потенціалу регіону
КІ Оксенюк
Ефективна економіка, 2010
32010
Напрями формування природно-ресурсного потенціалу регіонів держави
КІ Оксенюк
Агросвіт, 63-64, 2010
32010
Структура стратегічного потенціалу транскордонного регіону
КІ Оксенюк
Економічні науки:[зб. наук. пр.].–Луцьк: ЛНТУ, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20