Подписаться
Ільченко Віра Романівна, Ильченко Вера Романовна, Vira Ilchenko
Ільченко Віра Романівна, Ильченко Вера Романовна, Vira Ilchenko
Завідувач відділу інтеграції загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формирование естественнонаучного миро понимания школьников: Кн. для учителя/ВР Ильчен ко
ВР Ильченко
М.: Просвещение, 29, 1993
2611993
Перекрестки физики, химии и биологии
ВР Ильченко
Просвещение, 1986
2101986
Модернизация содержания образования как национальная проблема
ВР Ильченко, КЖ Гуз
Педагогика 4, 3-7, 2011
772011
Освітня програма «Довкілля». Концептуальні засади інтеграції змісту природничо-наукової освіти
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Київ-Полтава: ПОІ ПОПП, 1999
481999
Образовательная модель «Логика природы». Технология интеграции содержания естественнонаучного образования
ВР Ильченко, КЖ Гуз
М.: Народное образование, 2003
402003
Освітня програма «Довкілля»
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Концептуальні засади інтеграції змісту природничо-наукової освіти. Київ, 1999
351999
Формирование у учащихся средней школы естественнонаучного миропонимания в процессе обучения
ВР Ильченко
Киевский гос. пед. ин-т им. АМ Горького, 1990
351990
Навчальна технологія інтеграції змісту природничо-наукової освіти: досвід комплексного дослідження
ВР Ільченко
Педагогіка і психологія 4, 3-12, 1995
311995
Образовательная модель" Логика природы"
ВР Ильченко, КЖ Гуз
Нар. образование, 2003
272003
Біологія: підруч.[для 7 кл. заг.–осв. навч. закл.]
ВР Ільченко
ВР Ільченко, ЛМ Рибалко, ТО Півень 2, 2007
26*2007
Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти
ВР Ільченко
Український педагогічний журнал, 163-170, 2015
252015
Природознавство. 6 клас
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ЛМ Рибалко
П.: Довкілля-К, 2006
17*2006
Мислення учнів школи майбутнього
ВР Ільченко
Початкова школа, 5-8, 1996
171996
Інтеграція змісту освіти
ВР Ільченко
Рідна школа 7, 49-50, 1993
151993
Концептуальні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Освітня програма «Довкілля»/за ред. ВР Ільченко.–Київ-Полтава: Довкілля-К, 2004
142004
Довкілля: для дітей дошкільного віку:[метод. посіб. для вихователів дитсадків та батьків]
АМ Богуш, В Ільченко
Полтава: НМЦІЗО, 23, 2003
142003
Использование метода проектов в целях повышения качества правового образования в школе
В Ильченко, АА Носко
Педагогическое образование в России, 56-62, 2017
132017
Інтеграція змісту освіти та сучасні проблеми загальноосвітньої школи
ВР Ільченко
Імідж сучасного педагога 2 (21), 2-3, 2002
132002
Інтеграція змісту освіти як основа розвитку інтегративного мислення молодших школярів
ВР Ільченко
Розвиток мислення молодших школярів: Мат-ли Міжнар. н.-п. конфер.(Кременчук …, 1996
131996
Взаимосвязи при изучении общих законов природы в школе (физика, химия, биология)
ВР Ильченко
М.: Просвещение, 1989
131989
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20