Ільченко Віра Романівна, Ильченко Вера Романовна, Vira Ilchenko
Ільченко Віра Романівна, Ильченко Вера Романовна, Vira Ilchenko
Завідувач відділу інтеграції загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формирование естественнонаучного миро понимания школьников: Кн. для учителя/ВР Ильчен ко
ВР Ильченко
М.: Просвещение, 29, 1993
2331993
Правоведение
ВН Ильченко, АИ Зорин, ЛФ Гинцяк, АК Шитов, СБ Зелянская, ...
Уральский государственный педагогический университет, 2017
2002017
Перекрестки физики, химии и биологии: Книга для учащихся
ВР Ильченко
Просвещение, 1986
1711986
Модернизация содержания образования как национальная проблема
ВР Ильченко, КЖ Гуз
Педагогика, 3-8, 2011
672011
Освітня програма «Довкілля». Концептуальні засади інтеграції змісту природничо-наукової освіти
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Київ–Полтава, ПОІПОПП, 1999
571999
Образовательная модель «Логика природы». Технология интеграции содержания естественнонаучного образования
ВР Ильченко, КЖ Гуз
М.: Народное образование, 2003
362003
Формирование у учащихся средней школы естественно-научного миропонимания в процессе обучения
ВР Ильченко
Автореф. дис. док. пед. наук, 1990
301990
Біологія: підруч.[для 7 кл. заг.–осв. навч. закл.]
ВР Ільченко
ВР Ільченко, ЛМ Рибалко, ТО Півень 2, 2007
28*2007
Образовательная модель" Логика природы"
ВР Ильченко, КЖ Гуз
Нар. образование, 2003
232003
Географія: підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл.
ВМ Бойко, СВ Міхелі
Харків: СИЦИЯ, 2014
202014
Навчальна технологія інтеграції змісту природничо-наукової освіти: досвід комплексного дослідження
ВР Ільченко
Педагогіка і психологія 4, 3-12, 1995
201995
Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти
ВР Ільченко
Український педагогічний журнал, 163-170, 2015
162015
Мислення учнів школи майбутнього
ВР Ільченко
Початкова школа, 5-8, 1996
151996
Природознавство. 6 клас
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ЛМ Рибалко
П.: Довкілля-К, 2006
122006
Концептуальні основи формування інтегрованих природознавчих курсів у старшій школі
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ВС Коваленко
Імідж сучасного педагога, 24-27, 2005
112005
Взаимосвязи при изучении общих законов природы в школе (физика, химия, биология) 7–11 классы
ВР Ильченко
М.: Просвещение, 1989
111989
Концептуальні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Освітня програма «Довкілля»/за ред. ВР Ільченко.–Київ-Полтава: Довкілля-К, 2004
102004
Інтеграція змісту освіти та сучасні проблеми загальноосвітньої школи
ВР Ільченко
Імідж сучасного педагога 2 (21), 2-3, 2002
102002
Освітня програма «Довкілля»(інтеграція змісту природничо-наукової освіти)
ВР Ільченко, КЖ Гуз
К.: Полтава, 1999
101999
Использование метода проектов в целях повышения качества правового образования в школе
В Ильченко, АА Носко
Педагогическое образование в России, 2017
92017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20