Підписатись
Ільченко Віра Романівна, Ильченко Вера Романовна, Vira Ilchenko
Ільченко Віра Романівна, Ильченко Вера Романовна, Vira Ilchenko
Завідувач відділу інтеграції загальної середньої освіти Інституту педагогіки Національної академії
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формирование естественнонаучного миро понимания школьников: Кн. для учителя/ВР Ильчен ко
ВР Ильченко
М.: Просвещение, 29, 1993
2591993
Перекрестки физики, химии и биологии
ВР Ильченко
Просвещение, 1986
2101986
Модернизация содержания образования как национальная проблема
ВР Ильченко, КЖ Гуз
Педагогика 4, 3-7, 2011
772011
Освітня програма «Довкілля». Концептуальні засади інтеграції змісту природничо-наукової освіти
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Київ-Полтава: ПОІ ПОПП, 1999
481999
Образовательная модель «Логика природы». Технология интеграции содержания естественнонаучного образования
ВР Ильченко, КЖ Гуз
М.: Народное образование, 2003
402003
Освітня програма «Довкілля»
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Концептуальні засади інтеграції змісту природничо-наукової освіти. Київ, 1999
341999
Формирование у учащихся средней школы естественнонаучного миропонимания в процессе обучения
ВР Ильченко
Киевский гос. пед. ин-т им. АМ Горького, 1990
341990
Навчальна технологія інтеграції змісту природничо-наукової освіти: досвід комплексного дослідження
ВР Ільченко
Педагогіка і психологія 4, 3-12, 1995
311995
Образовательная модель" Логика природы"
ВР Ильченко, КЖ Гуз
Нар. образование, 2003
272003
Біологія: підруч.[для 7 кл. заг.–осв. навч. закл.]
ВР Ільченко
ВР Ільченко, ЛМ Рибалко, ТО Півень 2, 2007
26*2007
Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти
ВР Ільченко
Український педагогічний журнал, 163-170, 2015
242015
Природознавство. 6 клас
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ЛМ Рибалко
П.: Довкілля-К, 2006
17*2006
Мислення учнів школи майбутнього
ВР Ільченко
Початкова школа, 5-8, 1996
171996
Концептуальні основи інтеграції змісту природничонаукової освіти
ВР Ільченко, КЖ Гуз
Освітня програма «Довкілля»/за ред. ВР Ільченко.–Київ-Полтава: Довкілля-К, 2004
142004
Довкілля: для дітей дошкільного віку:[метод. посіб. для вихователів дитсадків та батьків]
АМ Богуш, В Ільченко
Полтава: НМЦІЗО, 23, 2003
142003
Інтеграція змісту освіти
ВР Ільченко
Рідна школа 7, 49-50, 1993
141993
Использование метода проектов в целях повышения качества правового образования в школе
В Ильченко, АА Носко
Педагогическое образование в России, 56-62, 2017
132017
Взаимосвязи при изучении общих законов природы в школе (физика, химия, биология)
ВР Ильченко
М.: Просвещение, 1989
131989
Концептуальні основи формування інтегрованих природознавчих курсів у старшій школі
ВР Ільченко, КЖ Гуз, ВС Коваленко
Імідж сучасного педагога, 24-27, 2005
122005
Інтеграція змісту освіти та сучасні проблеми загальноосвітньої школи
ВР Ільченко
Імідж сучасного педагога 2 (21), 2-3, 2002
122002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20