Подписаться
Страпчук Світлана / Strapchuk S.
Страпчук Світлана / Strapchuk S.
Другие именаСтрапчук Світлана Іванівна, Strapchuk Svitlana
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Менеджмент: навч. посіб.
СІ Страпчук, ОП Миколенко, ІА Попова, ВВ Пустова
Менеджмент [Текст] : навч. посіб. / С. І. Страпчук [та ін.] ; Нац. фармацевт …, 2020
26*2020
Condition and Trends of Pharmaceutical Production in Ukraine
SI STRAPCHUK
ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ПРАВО, 62, 2016
15*2016
Strategic scenario of an open source of sustainable development for the food system
M Koniordos, G Matvienko-Bilyaeva, S Strapchuk
Economic annals-XXI, 56-59, 2017
132017
Сталий розвиток аграрних підприємств на засадах циркулярної економіки: монографія
СІ Страпчук
Львів: Вид-во «Новий Світ–2000», 2022
122022
Factors of Sustainable Intensification in Agriculture of Ukraine: Evidence from the Enterprises of the Kharkivska Oblast
SІ Strapchuk, OP Mykolenko
Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” 8 (3 …, 2021
112021
Stalyi rozvytok ahrarnykh pidpryiemstv na zasadakh tsyrkuliarnoi ekonomiky [Sustainable development of agricultural enterprises on the basis of circular economy]
SI Strapchuk
Kharkiv: DBTU, 2022
92022
State regulation of formation small and medium businesses quality development based on grading
VV Sychenko, VV Marenichenko, OV Kozyryeva, SI Strapchuk
Financial and credit activity problems of theory and practice 1 (24), 205-212, 2018
82018
Level of Ecological and Economic Diversification: A Methodology for Assessing the Sustainability of Agricultural Enterprises
SI Strapchuk
Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics” 2 (8 …, 2021
62021
Algorithm for Selecting Alternative Strategies for Sustainable Intensification of Agricultural Enterprises
SІ Strapchuk, OP Mykolenko
Economics 9 (2), 9-17, 2022
42022
BUSINESS MODELS OF CIRCULAR ECONOMY IN ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF UKRAINE
SI Strapchuk
EСONOMY FINANСES MANAGEMENT Topical issues of science and practical activity …, 2022
42022
Система показників оцінки ефективності стратегій циркулярної економіки в аграрному секторі
СІ Страпчук
Бізнес Інформ, 108-115, 2021
42021
Сталий розвиток сільськогосподарських підприємств: економічний вимір
CІ Страпчук
Миколаївський національний аграрний університет, 2021
42021
Сталий розвиток та циркулярна економіка: порівняння концепцій
СІ Страпчук
Харків: ХНАУ, 2020
42020
Використання авс-хyz-аналізу в дослідженнях ефективності маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств
СІ Страпчук
Науковий вісник НЛТУ України 22 (11), 369-375, 2012
42012
Research of circular model of sustainable agricultural development
S Strapchuk
Ekonomichnyy analiz 30 (4), 192-203, 2020
32020
Концептуальні підходи до визначення поняття «сталий розвиток»
СІ Страпчук
Харків: ХНАУ, 2020
32020
Місце і роль витрат у формуванні ефективної маркетингової політики на тактичному рівні
СІ Страпчук
Харків: ХНАУ ім. ВВ Докучаєва, 2013
32013
Integrated business model of sustainable development for agricultural sector
S Strapchuk
Journal of Innovations and Sustainability 7 (4), 03-03, 2023
22023
Виробництво та використання біоенергетичних ресурсів у сільському господарстві України на засадах сталості
С Страпчук
Економіка природокористування і сталий розвиток, 2021
22021
Соціальна складова сталого розвитку сільськогосподарських підприємств
S Strapchuk
Економічний аналіз 30 (3), 258-267, 2020
22020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20