Follow
Світлана Каюк / Svitlana Kaiuk / Svitlana Kayuk
Світлана Каюк / Svitlana Kaiuk / Svitlana Kayuk
ДНУ ім. О.Гончара, історичний факультет, Oles Honchar Dnipro National University
Verified email at dnu.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Задунайська Січ (1775-1828 рр.)
С Каюк
Дніпропетровський національний університет, 1999
81999
Карантинні установи як інституції, або фронтирне населення в нових державних умовах
СМ Каюк
Чорноморська минувшина, 24-38, 2016
42016
Перші кроки задунайського козацтва: про причини переходу запорожців до Туреччини
С Могульова
Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії …, 1996
41996
Запорозьке козацтво і Великий степовий кордон (друга половина XVIII –початок XIX ст.)
С Могульова-Каюк
Четвертий міжнародний конгрес україністів, 241-246, 1999
3*1999
Релігійність фронтирного населення південноукраїнського регіону в останній чверті XVIII - на початку XIX ст.
С Каюк
Міждисциплінарні гуманітарні студії. Сер.: Історичні науки, 146-146, 2017
22017
Козацько-татарські стосунки на українській ділянці Великого Кордону в кінці XV–XVI ст.
СМ Каюк, ДВ Шаталов
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті, 212-221, 2010
22010
Задунайська Січ: спроби запорожців продовжити свою історію за межами первісної території
С Каюк
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету, 1999
21999
Роздуми над фронтирними студіями: український вимір
С Каюк
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті 15, 142-156, 2017
12017
Російське vs османське діловодство: козацькі прикордонні питання у політичному протистоянні імперій наприкінці XVIII ст.
С Каюк
Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць …, 2017
12017
Люди Фронтиру в умовах війни: початок російсько-турецької війни 1806-1812 рр. у житті запорозького козацтва
С Каюк
Міждисциплінарні гуманітарні студії. Серія: Історичні науки, 64-72, 2015
12015
Запорозьке козацтво і гайдуки як військові прикордонні спільноти Фронтиру у другій половині XVIII – першій половині XIX ст.
С Каюк, А Посунько
Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті. 9, 37-44, 2011
12011
Османські провінційні урядовці і задунайські запорожці в кінці XVIII – на початку XIX ст.
С Каюк
Чорноморська минувшина. Записки Відділу історії козацтва на півдні України …, 2009
12009
Знову про причини ліквідації Запорозької Січі (маловідомий ордер П.О. Норову про призначення правителем у колишньому Запорожжі)
С Каюк
Січеславський альманах. Збірник наукових праць Дніпропетровського відділення …, 2005
12005
Фронтирні спільноти Південної України другої половини XVIІІ–початку ХІХ ст.: відповідь імперіям
С Каюк
Чорноморська минувшина, 34-46, 2022
2022
Задунайські козаки на землях Вселенського Патріархату (в Стамбулі) в кінці XVIII - на початку XIX ст.
О Бачинська, С Каюк
Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри (з …, 2021
2021
ІСТОРИКИ ТА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТТЬ (НА ПРИКЛАДІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ОМ ПОЛЬ В ІСТОРІЇ ТА МІСЬКІЙ ПАМ’ЯТІ ДНІПРА», 06 ЖОВТНЯ 2020 р., ДНІПРО)
С Каюк
Чорноморська минувшина, 149-154, 2020
2020
The Frontier Person and the Border: in Search of the Native (Southern Ukraine of the 18th and Early 19th Centuries)
S Kaiuk
Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 43-57, 2020
2020
The Ukrainian Cossacks And The Ecumenical Patriarchate of Istanbul in the 18th – Early 19th Century
O Bachynska, K Svitlana
PROCEEDINGS OF THE 4TH CONGRESS OF INTERNATIONAL EASTERN EUROPEAN STUDIES …, 2020
2020
IV Міжнародний науковий e-конґрес «Історія та значення ортодоксальної / православної церкви у Східній Європі»
О Бачинська, С Каюк, О Кульчинський
Український історичний журнал, 233-234, 2020
2020
Етнонаціональний світ Придніпров'я
СІ Світленко, СМ Каюк, ЗП Маріна, ОА Репан, ОВ Ромашко
FOP Panov AM, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20