Кугай Тетяна Анатоліївна
Кугай Тетяна Анатоліївна
доцент, Київський Національний Університет Технологій та Дизайну
Verified email at knutd.com.ua - Homepage
TitleCited byYear
Вища освіта в Україні: вагомі складові інноваційного розвитку
ОВ Колісник, ТА Кугай, ЄП Гула, ОВ Мазніченко
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації, 2019
2019
М. Бойчук та його школа у контексті українського мистецького наративу
ОВ Колісник, ЄП Гула, ОВ Мазніченко, ТА Кугай
Теорія і практика сучасної науки, 2018
2018
Г. Нарбут як апологет сучасного українського графічного дизайну
Є ГУЛА, О КОЛІСНИК, О МАЗНІЧЕНКО, Т КУГАЙ
Актуальні питання гуманітарних наук 2 (22), 10-16, 2018
2018
Style features in the modern graphic design as a method of a social communication
O Kolisnyk, Y Gula, T Kugai
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9983, 2018
2018
Новітні тенденції розвитку зовнішньої реклами в Україні (на прикладі логотипів)
ЄП Гула, ОВ Мазніченко, ТА Кугай
Сучасні тенденції розвитку науки, 2018
2018
Інфографіка як явище сучасного дизайну суспільної комунікації
О Колісник, Є Гула, Т Кугай
East European Scientific Journal 4 (11(27)), 27-29, 2017
2017
Зміст випуску № 3 (24) 2017
СС Гаркавенко, МВ Івасенко, ВП Кернеш, АС Гайдук, ІВ Давиденко, ...
2017
Особливості психологічного впливу ілюстрації в рекламній діяльності
ЛА Бернат, ТА Кугай, АМ Мамонтова
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/9289, 2017
2017
Характерні риси трьох шкіл дизайну України: Київської, Харківської, Львівської
ОВ Мазніченко, ТА Кугай, АМ Осадча
Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну …, 2017
2017
Зміст випуску № 2 (23) 2017
ЛВ Кошлань, ТВ Струмінська, СІ Прасол, ІВ Давиденко, ПВ Чоні, ...
2017
Роль та функція зовнішньої реклами в структурі сучасного міста
ОП Басанець, ВН Бистрякова, ТА Кугай, КВ Чернявький, ІВ Москаленко
Технології та дизайн, 2017
2017
Вплив цифрових технологій на розвиток ілюстрації в графічному дизайні
АО Мальцева, ТА Кугай, АФ Павленко, ОП Басанець, ВН Бистрякова
Технології та дизайн, 2017
2017
Роль соціального плакату у розвитку суспільства
ЄВ Руденко, АФ Павленко, ВН Бистрякова, ТА Кугай, ОП Басанець
Технології та дизайн, 2017
2017
Функції кольору в рекламній продукції
ОЮ Калініченко, ТА Кугай, ВН Бистрякова
Технології та дизайн, 2017
2017
Колісник Олександра Володимирівна
ЄП Гула, ТА Кугай
1000 kopii., 27, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15