Cумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка  Sumy State Pedagogical
Cумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Sumy State Pedagogical
СумДПУ (SSPU) імені А.С. Макаренка, МОН України
Verified email at sspu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту (теоретико-методологічний аспект): монографія
ЛП Сущенко
Запоріжжя: ЗДУ, 2003
2622003
Теорія держави і права
ЮА Ведєрніков, ІА Сердюк, ОМ Куракін, ОВ Талдикін, АМ Кучук, ...
ДДУВС; Ліра ЛТД, 2016
2442016
Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ–початок ХХІ ст.)
АА Сбруєва
Інститут педагогіки АПН України, 2005
2272005
Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури: монографія
ОМ Семеног
Суми: ВВП «Мрія-1» ТОВ 403, 2005
2102005
Investigation of the hydrodynamic properties of chitosan solutions
AI Gamzazade, VM Šlimak, AM Skljar, EV Štykova, SSA Pavlova, ...
Acta Polymerica 36 (8), 420-424, 1985
2041985
Порівняльна педагогіка: навч. посіб.
АА Сбруєва
Суми: СДПУ, 300, 1999
1911999
Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту у вищих навчальних закладах
ЛП Сущенко
Київ (Sushchenko, LP (2003). Theoretical and methodological foundations of …, 2003
1592003
Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія
ОІ Огієнко
Суми: Еллада 444, 3, 2008
1412008
Розвиток соціальної педагогіки в соціокультурному контексті: дис.… д-ра пед. наук: 13.00. 05/Рижанова Алла Олександрівна
АО Рижанова
Луганськ, 2005
1232005
Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці: монографія
СБ Кузікова
Vydavnyt︠s︡tvo" MakDen", 2012
1162012
Культура наукової української мови: навчальний посібник
ОМ Семеног
Vydavnychyĭ t︠s︡entr" Akademii︠a︡", 2012
1122012
Фармакология спорта
НА Горчакова, ЯС Гудивок, ЛМ Гунина
К.: Олимп. л-ра, 640, 2010
982010
Підготовка вчителя до інноваційної діяльності в системі післядипломної освіти
ОГ Козлова
Автореф. канд.. дис.,-К, 1999
871999
Nanocomposite protective coatings based on Ti–N–Cr/Ni–Cr–B–Si–Fe, their structure and properties
AD Pogrebnjak, MM Danilionok, VV Uglov, NK Erdybaeva, GV Kirik, ...
Vacuum 83, S235-S239, 2009
842009
Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури у 80-х роках ХХ століття
О Семеног
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2005
842005
Structural features of sulfated chitosans
A Gamzazade, A Sklyar, S Nasibov, I Sushkov, A Shashkov, Y Knirel
Carbohydrate Polymers 34 (1-2), 113-116, 1997
841997
Історія педагогіки у схемах, картах, діаграмах: Навчальний посібник
АА Сбруєва, МЮ Рисіна, НГ Осьмук
Суми: СумДПУ 208, 2000
792000
Валеологія: Основи індивідуального здоров’я людини: навчальний посібник
ОІ Міхеєнко
Суми: Університетська книга, 2010
752010
Characterization and in vivo evaluation of chitosan‐hydroxyapatite bone scaffolds made by one step coprecipitation method
SN Danilchenko, OV Kalinkevich, MV Pogorelov, AN Kalinkevich, ...
Journal of biomedical materials research Part A 96 (4), 639-647, 2011
702011
Основи загальної та музичної педагогіки: теорія та історія: навч. посібник для студентів музичних спеціальностей
ОВ Михайличенко
Суми: Наука, 3-26, 2004
702004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20