Підписатись
Анатолій Наливайко
Анатолій Наливайко
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 227, 4, 2001
6222001
Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика
ОА Кучерук
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
1102011
Теорія стратегій підприємства. Сучасний стан та перспективи розвитку:[Монографія]
А Наливайко
К.: КНЕУ, 2001
742001
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 454, 2013
282013
Мікроекономіка
АП Наливайко, НМ Євдокимова, НВ Задорожна
К.: КНЕУ, 2003
152003
Стратегія підприємства у постіндустріальній економіці: монографія
АП Наливайко, ОМ Гребешкова, ТІ Решетняк
Київ: КНЕУ, 2017
132017
Економіка підприємства: підруч.
МГ Грещак, ВМ Колот, АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2004
132004
Теория стратегии предприятия. Современное состояние и направления развития: монография
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2001
132001
Мікроекономіка:[навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.]/[Наливайко АП, Євдокимова НМ, Задорожна НВ]/за заг. ред. АП Наливайка
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 106-109, 1999
131999
Эволюция теории стратегии предприятия
А Наливайко
Экономика Украины, 474, 2002
122002
Підходи та методи реалізації реінжинірингу бізнес-процесів
ГВ Усова
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2013
112013
Теоретичні засади стратегії підприємства
АП Наливайко
Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук …, 2002
112002
Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи
ВГ Алькема
Вісник економіки транспорту і промисловості, 51-54, 2010
102010
Еволюція теорії стратегії підприємства
А Наливайко
Економіка України.–К, 24-30, 2002
102002
Стратегічне управління знаннями підприємства: монографія
АП Наливайко
АП Наливайко ОМ Гребешкова, ЛП Батенко та ін.− К.: КНЕУ, 2014
92014
Про методи врахування результатів поточної успішності в підсумковій оцінці знань (вітчизняний та зарубіжний досвід)
АП Наливайко
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 2004
92004
Конкурентний аналіз в контексті стратегічного управління підприємством
СМ Жукевич
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 175-182, 2012
72012
Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «стратегія банку»
Л Довгань, О Кириченко, О Ковтун, С Козьменко, С Ляпіна, ...
Економічний аналіз, 46, 2011
72011
Стратегiя пiдприємства: адаптацiя органiзацiй до впливу свiтових суспiльно-економiчних процесiв: монограф. та iн.
АП Наливайко, ТI Решетняк, НМ Евдокимова
52013
Экономика предприятия
МГ Грещак, МГ Грещак, ВМ Колот, ВМ Колот, АП Наливайко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
52003
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20