Анатолій Наливайко
Анатолій Наливайко
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 227, 4, 2001
4942001
Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика
ОА Кучерук
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
382011
Економіка підприємства
МГ Грещак, ВМ Колот, АП Наливайко, СФ Покропивний, ВМ Сай, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
261999
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2013
182013
Мікроекономіка:[навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.]/[Наливайко АП, Євдокимова НМ, Задорожна НВ]/за заг. ред. АП Наливайка
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 106-109, 1999
131999
Теория стратегии предприятия. Современное состояние и направления развития: Монография
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2001
122001
Економіка підприємства: підруч.
МГ Грещак, ВМ Колот, АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2004
112004
Мікроекономіка
АП Наливайко, НМ Євдокимова, НВ Задорожна
К.: КНЕУ, 2003
102003
Эволюция теории стратегии предприятия
А Наливайко
Экономика Украины, 474, 2002
102002
Про методи врахування результатів поточної успішності в підсумковій оцінці знань (вітчизняний та зарубіжний досвід)
АП Наливайко
К.: Наук.-метод, центр вищої освіти, 15-20, 2004
82004
Теоретичні засади стратегії підприємства
АП Наливайко
Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук …, 2002
82002
Еволюція теорії стратегії підприємства
А Наливайко
Економіка України.–К, 24-30, 2002
82002
Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи
ВГ Алькема
Вісник економіки транспорту і промисловості, 51-54, 2010
72010
Мікроекономіка: підручник/АП Наливайко, ЛА Азьмук, ПГ Банщиков
А Наливайко
К.: КНЕУ, 2011
52011
Глобалізація і стратегічний менеджмент [Електронний ресурс]
АП Наливайко
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації.–Режим доступу: http …, 0
5
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСВА
ЯА Жаліло, ТО Загорна, АП Наливайко, ПВ Осіпов, ТІ Ткаченко, ...
О-17 Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали …, 2017
32017
Підходи та методи реалізації реінжинірингу бізнес-процесів
ГВ Усова
Економіка. Управління. Інновації, 2013
32013
Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи
АП Наливайко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Конкурентний аналіз в контексті стратегічного управління підприємством
СМ Жукевич
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 175-182, 2012
22012
Формування механізму та організація проведення реінжинірингу бізнес-процесів (на прикладі підприємств видавничо-поліграфічної галузі)
ВБ Базилюк
Наукові записки [Української академії друкарства], 53-57, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20