Анатолій Наливайко
Анатолій Наливайко
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Підтверджена електронна адреса в kneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теорія стратегії підприємства. Сучасний стан та напрямки розвитку: Монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ 227, 4, 2001
4722001
Система методів навчання української мови в основній школі: теорія і практика
ОА Кучерук
ЖДУ ім. І. Франка, 2011
322011
Економіка підприємства: підручник
МГ Грещак
К.: КНЕУ, 2001
192001
Стратегія підприємства: адаптація організацій до впливу світових суспільно-економічних процесів: монографія
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2013
152013
Мікроекономіка:[навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.]/[Наливайко АП, Євдокимова НМ, Задорожна НВ]/за заг. ред. АП Наливайка
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 106-109, 1999
131999
Эволюция теории стратегии предприятия
А Наливайко
Экономика Украины, 24-30, 2002
112002
Теоретичні засади стратегії підприємства
АП Наливайко
Автореферат дисертації на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук …, 2002
92002
Про методи врахування результатів поточної успішності в підсумковій оцінці знань (вітчизняний та зарубіжний досвід)
АП Наливайко
Нові технології навчання: наук.-метод. зб, 2004
82004
Еволюція теорії стратегії підприємства
А Наливайко
Економіка України.–К, 24-30, 2002
82002
Теория стратегии предприятия. Современное состояние и направления развития: Монография
АП Наливайко
К.: КНЕУ, 2001
82001
Параметри економічної безпеки підприємства як логістичної системи
ВГ Алькема
Системи обробки інформації, 98-99, 2010
72010
Мікроекономіка
АП Наливайко, НМ Євдокимова, НВ Задорожна
К.: КНЕУ, 2003
62003
Економіка підприємства
МГ Грещак, ВМ Колот, АП Наливайко, СФ Покропивний, ВМ Сай, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 1999
61999
Мікроекономіка: підручник/АП Наливайко, ЛА Азьмук, ПГ Банщиков
А Наливайко
К.: КНЕУ, 2011
52011
Глобалізація і стратегічний менеджмент [Електронний ресурс]
АП Наливайко
Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації.–Режим доступу: http …, 0
5
Підходи та методи реалізації реінжинірингу бізнес-процесів
ГВ Усова
Економіка. Управління. Інновації, 2013
32013
Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи
АП Наливайко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2012
22012
Конкурентний аналіз в контексті стратегічного управління підприємством
СМ Жукевич
22012
Экономика предприятия
МГ Грещак, МГ Грещак, ВМ Колот, ВМ Колот, АП Наливайко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2003
22003
АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСВА
ЯА Жаліло, ТО Загорна, АП Наливайко, ПВ Осіпов, ТІ Ткаченко, ...
О-17 Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: матеріали …, 2017
12017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20