Олена Іванівна Огієнко
Олена Іванівна Огієнко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, кафедра педагогіки
Verified email at sspu.sumy.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія
ОІ Огієнко
Суми: Еллада 444, 3, 2008
1522008
Model of professional teachers competences formation: European dimension
O Ogienko, A Rolyak
Ogienko O., Rolyak A.//TEPE 3rd Annual Conference Teacher Education Policy…, 2009
332009
Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя
ОІ Огієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 7 (33), 154-162, 2013
222013
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
222011
Тенеденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід
ТМ Десятов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 182-190, 2014
182014
Facilitation in the context of pedagogical activities
O Ogienko
Advanced education, 85-89, 2016
172016
Андрагогічний підхід у неперервній освіті дорослих: метод. рек.
ОІ Огієнко
Київ-Суми: Вид-во СумДПУ імені АС Макаренка, 2007
162007
Тенденції розвитку проектної технології у зарубіжній педагогіці XX століття
О Огієнко
Порівняльна професійна педагогіка, 31-38, 2011
142011
Methods that work: best practices of adult educators in the USA
O Chugai, O Terenko, O Ogienko
Advanced education 4 (8), 72-77, 2017
132017
Андрагогічна модель навчання: американський контекст: монографія
ОІ Огієнко, ІМ Литовченко
К.: Центр учбової літератури, 2013
122013
Генезис дефініції освіта дорослих у зарубіжних дослідженнях
ОІ Огієнко
Проблеми сучасної педагогічної освіти, 113-120, 2008
112008
Філовська концепція освіти дорослих НФС Грундтвига
ОІ Огієнко
Проблеми та перспективи формування національної гуманітрно-технічної еліти…, 2008
112008
Підготовка викладача вищої школи в умовах магістратури: андрагогічний підхід
ОІ Огієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 336-342, 2015
92015
Акмеологічний підхід у контексті освіти дорослих
ОІ Огієнко
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна, 160-166, 2013
92013
Інформаційні технології як засіб адаптивного навчання дорослих
OI Ohiienko
Information Technologies and Learning Tools 20 (6), 2010
92010
Педагогіка транснаціональної вищої освіти: концептуальні засади
НМ Авшенюк
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2015
82015
Тенденції реформування вищої освіти Великої Британії в контексті євроінтеграційних процесів
ОІ Огієнко
82014
Дослідження структури та функцій освіти дорослих
ОІ Огієнко
Педагогічні науки. Збірник наукових праць (частина перша).–Суми: СумДПУ ім…, 2002
82002
Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії
ОІ Огієнко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2014
72014
Тенденції та особливості глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти: досвід німецькомовних країн
ОІ Огієнко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
72012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20