Олена Іванівна Огієнко
Олена Іванівна Огієнко
СумДПУ імені А.С. Макаренка, кафедра педагогіки
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua
НазваПосиланняРік
Тенденції розвитку освіти дорослих у скандинавських країнах: монографія
ОІ Огієнко
Суми: Еллада 444, 3, 2008
1252008
Model of professional teachers competences formation: European dimension
O Ogienko, A Rolyak
Teacher education policy in Europe (TEPE), Network, 2009
242009
Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому просторі
НМ Авшенюк, ВО Кудін, ОІ Огієнко, НО Постригач, ЛП Пуховська, ...
ІПООД НАПН України, 2011
152011
Тенеденції розвитку освіти дорослих: європейський досвід
ТМ Десятов
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 182-190, 2014
142014
Формування готовності до інноваційної діяльності як важлива складова професійної підготовки майбутнього вчителя
ОІ Огієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 7 (33), 154-162, 2013
122013
Філовська концепція освіти дорослих НФС Грундтвига
ОІ Огієнко
Проблеми та перспективи формування національної гуманітрно-технічної еліти …, 2008
102008
Тенденції розвитку проектної технології у зарубіжній педагогіці XX століття/Олена Огієнко
О Огієнко
Порівняльна професійна педагогіка, 31-38, 2011
92011
Андрагогічний підхід у неперервній освіті дорослих: метод. рек.
ОІ Огієнко
Суми: Сумський ДПУ ім. АС Макаренка 40, 2012, 2007
92007
Андрагогічна модель навчання: американський контекст: монографія
ОІ Огієнко, ІМ Литовченко
К.: Центр учбової літератури, 2013
82013
Акмеологічний підхід у контексті освіти дорослих
ОІ Огієнко
Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна, 160-166, 2013
82013
Генезис дефініції «освіта дорослих» у зарубіжних дослідженнях
ОІ Огієнко
Проблеми сучасної педагогічної освіти, 113-120, 2008
82008
Дослідження структури та функцій освіти дорослих
ОІ Огієнко
Педагогічні науки. Збірник наукових праць (частина перша).–Суми: СумДПУ ім …, 2002
72002
Facilitation in the context of pedagogical activities
O Ogienko
Advanced education, 85-89, 2016
62016
Інформаційні технології як засіб адаптивного навчання дорослих
OI Ohiienko
Інформаційні технології і засоби навчання 20 (6), 2010
62010
Methods that work: best practices of adult educators in the USA
O Chugai, O Terenko, O Ogienko
Advanced Education 4 (8), 72-77, 2017
52017
Полікультурні засади вищої освіти Великої Британії, США, Канади і Австралії
ОІ Огієнко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 173-181, 2014
52014
Тенденції та особливості глобалізації та інтернаціоналізації вищої освіти: досвід німецькомовних країн
ОІ Огієнко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2012
52012
Педагогіка дорослих чи андрогогіка? Скандинавський контекст
ОІ Огієнко
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 46-50, 2008
52008
Акмеологічний підхід у контексті освіти дорослих [Електронний ресурс]
ОІ Огієнко
Філософські, психологічні, аксіологічні контексти педагогічної майстерності …, 0
5
Міжнародна діяльність як фактор інноваційного розвитку університетів США
ОІ Огієнко
42015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20