Подписаться
Александр Левинский
Александр Левинский
Одеська політехніка, ІЦТДТ, кафедра цифрових технологій в інжинірингу
Подтвержден адрес электронной почты в домене op.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження впливу випромінювальної здатності матеріалів на точність тепловізійного методу контролю
ГО Оборський, ОС Левинський, МО Голофєєва
Технологический аудит и резервы производства 2 (3 (28)), 4-7, 2016
92016
The effect of surface observation angle on accuracy of non contact temperature measurement method
G Oborsky, A Levinsky, M Holofieieva
Технологический аудит и резервы производства 1 (2 (33)), 19-22, 2017
32017
Researching the Materials Emissivity Influence Onto the Thermal Control Method's Accuracy
ГО Оборський, ОС Левинський, МО Голофєєва
Technology Audit And Production Reserves 2 (3), 4-7, 2016
22016
Експериментальне дослідження температури об’єкта приладами інфрачервоної техніки
МА Голофеева, АС Левинский, ОС Левинський, МО Голофєєва
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 49-54, 2018
12018
К вопросу повышения точности бесконтактного метода измерения температуры
МА Голофеева, АС Левинский
XV международная заочная научно-практическая конференция:«Развитие науки в …, 2016
12016
Вплив кута спостереження на точність тепловізійного методу вимірювання
ОС Левинський, МО Голофєєва, ЮІ Бабич
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 51-54, 2016
12016
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни" Вимірювальні перетворювачі"
М Голофєєва, О Левинський
2024
Конспект лекцій з дисципліни" Вимірювальні перетворювачі"
МО Голофєєва, ОС Левинський
2024
Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни МЕТРОЛОГІЯ
ВП Гугнін, ОС Левинський, ГО Оборський
2024
Метрологія
ВП Гугнін, ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько, ...
2024
A comprehensive method of a defect map forming based on thermal response patterns
ОС Левинський, ГО Оборський
Праці Одеського політехнічного університету, 116-123, 2023
2023
ВИКОРИСТАННЯ ФРАКТАЛЬНОЇ РОЗМІРНОСТІ ПРИ МОДЕЛЮВАННІ СКЛАДНИХ СИСТЕМ У МАШИНОБУДУВАННІ
В Тонконогий, Г Марина, О Левинський, С Клімов
APPLICATION OF KNOWLEDGE FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE 7, 411, 2023
2023
Підвищення точності дефектоскопіі виробів з неметалевих гетерогенних матеріалів методом активної термографії
СВ Клімов, МО Голофєєва, ОС Левинський, ВМ Тонконогий
Чернігів: НУ" Чернігівська політехніка", 2023
2023
Методичні вказівки до виконання виробничої та переддипломної роботи
ОС Левинський, АС Левинский, ОА Волков, АА Волков, ВМ Тіхенко, ...
Одеса: Одеська політехніка, 2021
2021
Методичні вказівки до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра
ОС Левинський, АС Левинский, МС Огієнко, МС Огиенко, ОА Волков, ...
Одеса: ДУ «Одеська політехніка», 2021
2021
Вимірювання температури швидкорізальної підкладки при іонно-плазмовому напиленні
ОС Левинський, ГО Оборський, ВМ Тонконогий, ІВ Прокопович, ...
19-я Международноя научно-практическоя конференция" Качество, стандартизация …, 2019
2019
Система вимірювання температури на основі безконтактного методу вимірювання
МА Голофеева, АС Левинский, ОС Левинський, МО Голофєєва, ...
Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, 35-38, 2017
2017
The material’s emissivity influence of the observation on accuracy of thermal measurement method
A Levynsky, V Tonkonogy, M Holofieieva
7th International Conference Economics and management-based on new …, 2017
2017
Повышение точности измерения температуры приборами инфракрасной техники
МА Голофеева, АС Левинский
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 153-159, 2016
2016
Повышение точности измерения температуры с помощью приборов инфракрасной техники
МА Голофеева, АС Левинский, ВМ Тонконогий
Високі технології в машинобудуванні,, 14-18, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20