Гай Олександр Миколайович (Гай Александр Николаевич, Gai Oleksandr)
Гай Олександр Миколайович (Гай Александр Николаевич, Gai Oleksandr)
Центральноукраїнський національний технічний університет, Central Ukrainian National Technical
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління депозитним портфелем домогосподарства
ВВ Вітлінський, ОМ Гай
Фінанси України, 131-140, 2004
92004
Формування депозитного портфеля домогосподарства з урахуванням ставлення до ризику
ОМ Гай
Економіка: проблеми теорії та практики: (Зб. наук. пр.), 984-992, 2004
32004
Оцінка ризику заощаджень у комерційному банку
ОМ Гай
Фінанси України, 118-122, 2004
32004
Облікова політика
ГМ Давидов, ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ІВ Смірнова, ЛВ Кононенко, ...
Ексклюзив-Сисем, 2017
22017
Інтерактивні методи викладання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підготовки вітчизняних фахівців
ОМ Гай, ЄЮ Захарова
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету, 36-42, 2015
22015
Можливості розвитку організаційної структури управління підприємством – пріоритетні варіанти побудови
ІВ Рузмайкіна, О Гай
Формування ринкових відносин в Україні. Збірник наукових праць, С. 133 138., 2010
22010
Система моделей управління депозитним портфелем домогосподарства [Tекст]
ОМ Гай
Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03. 02, 2005
22005
Основний капітал у процесі капіталотворення в сільському господарстві (регіональний аспект)
ВГ Крячко, ОМ Гай
КНТУ, 2009
12009
Наукова та переддипломна практика. Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю та державним сектором економіки
ОВ Пальчук, ОМ Гай, НВ Смірнова
ЦНТУ, 2018
2018
Облік в бюджетних установах. Контрольні роботи
ОМ Гай, ВГ Крячко
ЦНТУ, 2018
2018
Історія бухгалтерського обліку
ВГ Крячко, ОМ Гай
2018
Статистики. Контрольні роботи
ОМ Гай, ВГ Крячко, ЄС Кузьмін
РВЛ КНТУ, 2016
2016
Статистика. Курсові роботи
ВГ Крячко, ОМ Гай, ЄС Кузьмін
РВЛ КНТУ, 2016
2016
Облік в бюджетних установах. Самостійна робота
ОМ Гай, ВГ Крячко, ЮМ Бурлака
РВЛ КНТУ, 2016
2016
Організація бухгалтерського обліку у фермерських господарствах
ВГ Крячко
РВЛ КНТУ, 2016
2016
The development of the high level of English proficiency in the academic process of future economists
O Gai, E Zakharova
ТНТУ, АСУ, 2015
2015
Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану підприємства в рамках бухгалтерського обліку
ОМ Гай, ІВ Рузмайкіна
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
2009
Сучасні проблеми інформаційного забезпечення макроекономічного аналізу
ОМ Гай, ВГ Крячко
КНТУ, 2008
2008
Окремі аспекти розвитку національної статистики на сучасному етапі
ОМ Гай
КНТУ, 2008
2008
Інтеграція видів обліку в системі управління сільськогосподарським виробництвом
ЛВ Саловська, ОО Лисиченко, ОМ Гай
КНТУ, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20