Подписаться
Полевая Татьяна Владимировна, Польова Т.В., Polova Tetiana V., Polevaya T.V., Polyova Tetiana V.
Полевая Татьяна Владимировна, Польова Т.В., Polova Tetiana V., Polevaya T.V., Polyova Tetiana V.
Orcid:0000-0003-2198-7396; Ukrainian Engineering Pedagogics Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене uipa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз ліквідності балансу підприємства на прикладі ПрАТ «БОНДАРІВСЬКЕ»
ТВ Польова, ЮВ Кравцова
Ефективна економіка, 2018
312018
Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: автореферат
ТВ Польова
канд. екон. наук: спец. 08.00. 09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит …, 2006
23*2006
Облік, аудит і аналіз нематеріальних активів: сучасний стан, проблеми, тенденції розвитку: монографія
ЛМ Котенко, ТВ Польова
X.: Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі, 2008
182008
Удосконалення обліку та контролю наявності та руху виробничих запасів на підприємстві
ЮО Смалій, ВІ Бенчак, ТВ Польова
Ефективна економіка, 1-7, 2019
172019
монографія Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу
НБ Кащена, ОО Горошанська, ТВ Польова, ОВ Прокопова, ...
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2016
15*2016
Фінансова звітність як елемент системи управління підприємством
ТВ Польова, АВ Дружина
Ефективна економіка, 2019
142019
Удосконалення документування операцій з обліку нематеріальних активів
ЛМ Котенко, ТВ Польова
Актуальні проблеми економіки, 109-115, 2005
142005
Методично-організаційні особливості обліку виробничих запасів підприємств
ТВ Польова, ТС Охрей
Економічний простір, 124-128, 2020
92020
Ділова активність як комплексна економічна категорія та теоретичні аспекти її аналізу
ТВ Польова
Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу у контексті євроінтеграції …, 2016
82016
Фінансовий аналіз
НБ Кащена, НМ Гаркуша, ІВ Руденко, ТВ Польова
Харків: ХДУХТ, 2016
82016
Окремі аспекти методики обліку основних засобів підприємства
ЮС Рагуліна, ВС Щолокова, ТВ Польова
Агросвіт, 98-103, 2019
62019
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ ЗВАЖЕНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
ТВ Польова, АС Рєзнік
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб …, 2017
62017
Роль студентського самоврядування у формуванні всебічно розвиненої особистості
ТВ Польова
6
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИХ ЗАСАД АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ FORMATION OF MODERN ORGANIZATIONAL AND METHODICAL PRINCIPLES OF ACCOUNTS RECEIVABLE AUDITING
ТВ Польова, ІО Тиханська
Глобальні та національні проблеми економіки, С. 1026-1031, 2017
52017
Монографія Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі
Т Польова, Н Гаркуша, Н Гаркуша
розділ 2.8 "Удосконалення методичних підходів до аналізу нематеріальних …, 2015
5*2015
Ділова активність підприємства: сутність та методика аналізу
ГО Польова Т., Кащена Н.
Харків: ХДУХТ, 2016
4*2016
Аналіз демографічних змін та якості життя населення у сучасній Україні
Т Польова
Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. статей. Економічні …, 2010
42010
Специфічний вид нематеріальних активів—гудвіл
Т Польова
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2004
42004
Обліково-аналітичне забезпечення оцінки фінансової стійкості підприємств торгівлі
ІВ Нагорна, СО Кузнецова, ТВ Польова, МО Мельничук, КС Дяченко, ...
ФОП Іванченко ІС, 2020
32020
Сучасні організаційні засади аудиту операцій з цінними паперами підприємства
ТВ Польова, ІП Порсюрова
32019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20