Подписаться
Елена Маковоз
Елена Маковоз
УДУЗТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічне управління: навч. посіб
ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ОВ Маковоз, ІВ Токмакова, ОВ Шраменко
ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ОВ Маковоз, ІВ Токмакова, ОВ Шраменко–К.: Центр …, 2013
3642013
Економічна безпека підприємства
ВЛ Дикань, ІВ Воловельська, ОВ Маковоз
Українська державна академія залізничного транспорту, 2011
1192011
Економiчна безпека пiдприємства: навч. посiбник
ВЛ Дикань, IВ Воловельська, ОВ Маковоз
Х.: УкрДАЗТ.-2011.–266с, 2011
252011
Необходимость тимбилдинга на всех стадиях коллективного развития
ЕВ Маковоз, УЛ Сторожилова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 124-125, 2009
172009
Антикризове регулювання як ефективний вплив держави на розвиток економіки
ОВ Маковоз, АС Глазкова, ЄО Кириченко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2014
132014
Теоретично-методологічна сутність кризових явищ в розвитку економічних систем
ОВ Маковоз, АС Глазкова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 271-273, 2012
132012
Основні аспекти розвитку транспортної системи України
ОВ Макозов, АС Глазкова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 50-52, 2013
72013
Товарознавство та комерційна діяльність: підручник
ВЛ Дикань, АО Каграманян, НЄ Каличева, ОВ Маковоз, ТГ Сухорукова
Харків: УкрДУЗТ, 2018
62018
Антикризове регулювання як основа стабілізації економіки України
ОВ Маковоз, АА Авагімов
Вісник економіки транспорту і промисловості, 200-204, 2014
62014
Шляхи удосконалення управління логістичним забезпеченням підприємства
ОВ Маковоз, АС Зайцева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2019
52019
Економiчна безпека пiдприємства: навчальний посiбник
ВЛ Дикань, IВ Воловельська, ОВ Маковоз
52011
та Шраменко, ОВ, 2013
ВЛ Дикань, ВО Зубенко, ІВ Токмакова, ОВ Маковоз
Стратегічне управління, 0
3
Аналіз фондового ринку України та перспективи його розвитку
ЛЛ Калініченко, АС Глазкова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 221-225, 2013
22013
Проблеми розвитку та функціонування підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах та шляхи їх подолання
ОВ Маковоз, ВВ Рубан
Вісник економіки транспорту і промисловості, 157-162, 2013
22013
Моніторинг процесів в системі управління якістю
СФ Чалий, ОВ Чала, ОВ Маковоз
Українська державна академія залізничного транспорту, 2009
22009
Конспект лекцій з дисципліни “Економіка і організація невиробничої сфери”
ТГ Сухорукова, ОВ Маковоз
Українська державна академія залізничного транспорту, 2007
22007
Сутність аутсорсингу як нової моделі організації бізнесу та його значення для розвитку міжнародних відносин
ОВ Маковоз, АС Зайцева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 84-91, 2021
12021
Логістичне забезпечення конкурентостійкості підприємств
ОВ Маковоз, ЮМ Уткіна
Український державний університет залізничного транспорту, 2021
12021
Реиндустриализация промышленного сектора экономики стран-членов Евросоюза: опыт для Украины
ЕВ Маковоз, АЮ Казаков
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2020
12020
Товарознавство та комерційна діяльність
ВЛ Дикань, АО Каграманян, НЄ Каличева, ТГ Сухорукова, ОВ Маковоз
Український державний університет залізничного транспорту, 2018
12018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20