Follow
Надія Ведмідь
Надія Ведмідь
Державний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Verified email at knute.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посібник/за ред. АА Мазаракі
ААМ Н.І. Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2012
74*2012
Formation of National Tourism System of Ukraine
VN Okhrimenko A. Mazaraki A., Boiko M., Bosovska M.
Problems and Perspectives in Management, 68-84, 2018
572018
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2013
492013
Development of the tourism cluster.
SMAO Margarita Boiko, Myroslava Bosovska, Nadiia Vedmid
Problems and Perspectives in Management (open-access), 134-149, 2017
39*2017
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: Навч.-метод, посіб
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
322005
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг)
ВНІ Мазаракі АА, Мельниченко СВ
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
22*2013
Semantic modeling of service management of sanatorium resort and health enterprises
A Mazaraki, N Vedmid
Економiчний часопис-XXI, 80-82, 2013
212013
Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності
Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 72-83, 2012
172012
Термінологічні підходи до визначення категорії сервіс та його роль в економіці країн
НІ Ведмідь
Економiчний часопис-XXI, 2012
172012
Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку
АА Мазаракі, НІ Ведмідь
ХНЕУ, 2013
162013
Digitalization: Implementation in the tourism business of Ukraine
Y Boiko, M. , Bosovska, M. , Vedmid, N. , Melnychenko, S. , Stopchenko
Problems and Perspectives in Management 20, 24–41, 2022
142022
Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств
НІ Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет.–Київ, 2003
142003
Класифікація санаторно-курортних і оздоровчих підприємств
НІ Ведмідь
Культура народов Причерноморья, 2012
132012
Організація дозвілля туристів: навч. посіб.
НІ Ведмідь, СВ Мельниченко
Київ: КНТЕУ, 2008
122008
Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посіб.
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2007
122007
Вдосконалення управління маркетинговими комунікаціями туристичних підприємств
НІ Ведмідь, СВ Мельниченко
Вісник ДІТБ, 107-112, 2001
122001
THE CROWDFUNDING TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL TOURISM SYSTEM
AGO MG Boiko, NI Vedmid
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (23), 91-100, 2017
102017
Санаторно-курортний комплекс як системний об’єкт наукового пізнання
Н Ведмідь
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету…, 2014
102014
Санітарно-курортна послуга та її місце в класифікаційній структурі послуг
НІ Ведмідь
Видавництво Львівської політехніки, 2012
82012
Менеджмент підприємства туристичної індустрії
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2006
8*2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20