Надія Ведмідь
Надія Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет ресторанно-готельного та
Подтвержден адрес электронной почты в домене knteu.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проектування закладів ресторанного господарства: навч. посібник/за ред. АА Мазаракі
ААМ Н.І. Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2012
272012
Санаторно-курортний комплекс: сервісне управління: монографія
НІ Ведмідь
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
26*2013
Semantic modeling of service management of sanatorium resort and health enterprises
A Mazaraki, N Vedmid
Ekonomicnij Casopis-XXI (Economic Annals-XXI), 7 8 (1), 80-82, 2013
192013
Менеджмент підприємства туристичної індустрії: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2005
192005
Formation of National Tourism System of Ukraine
VN Okhrimenko A. Mazaraki A., Boiko M., Bosovska M.
Problems and Perspectives in Management, 68-84, 2018
182018
Основи рекламної діяльності в туризмі: навч. посіб.
НІ Ведмідь
К.: КНТЕУ, 2007
122007
Управління системою маркетингових комунікацій туристичних підприємств
НІ Ведмідь
Київський національний торговельно-економічний університет.–Київ, 2003
112003
Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: Монографія
ВНІ Ткаченко, ТІ
Мазаракі АА–К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
102010
Менеджмент підприємства туристичної індустрії
СВ Мельниченко, НІ Ведмідь
Київ, 2005
102005
Організація дозвілля туристів: навч. посіб.
НІ Ведмідь
Київ: КНТЕУ, 2008
82008
Сервісна концепція управління підприємствами санаторно-курортної сфери
А Мазаракі, Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-18, 2013
72013
Методологічні основи типізації суб’єктів санаторно-курортної діяльності
Н Ведмідь
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 72-83, 2012
72012
THE CROWDFUNDING TECHNOLOGY IN DEVELOPMENT OF THE NATIONAL TOURISM SYSTEM
AGO MG Boiko, NI Vedmid
Financial and credit activity: problems of theory and practice 2 (23), 91-100, 2017
62017
Санаторно-курортні та оздоровчі підприємства: структурні параметри розвитку
АА Мазаракі, НІ Ведмідь
Економіка розвитку, 51-55, 2013
62013
Санітарно-курортна послуга та її місце в класифікаційній структурі послуг
НІ Ведмідь
Видавництво Львівської політехніки, 2012
62012
Туристські дестинації (теорія, управління, брендинг)
ВНІ Мазаракі АА, Мельниченко СВ
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013
5*2013
Класифікація санаторно-курортних і оздоровчих підприємств
НІ Ведмідь
Культура народов Причерноморья, 2012
52012
Перспективи розвитку санаторно-курортних і оздоровчих підприємств України
НІ Ведмідь
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 178, 2012
52012
Термінологічні підходи до визначення категорії «сервіс» та його роль в економіці країн
НІ Ведмідь
Економiчний часопис-XXI, 2012
52012
Development of the tourism cluster.
SMAO Margarita Boiko, Myroslava Bosovska, Nadiia Vedmid
Problems and Perspectives in Management (open-access), 134-149, 2017
4*2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20