Маргарита Михайлівна Кулик, Margaryta Kulyk; ORCID ID:0000-0001-8439-0971; ResearcherID: I-8436-2016
Маргарита Михайлівна Кулик, Margaryta Kulyk; ORCID ID:0000-0001-8439-0971; ResearcherID: I-8436-2016
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Emission of uncertificated securities as grounds of their emergence
ММ Кулик
Theory and practice of jurisprudence. Режим доступа: http://tlaw.nlu.edu.ua …, 2015
3*2015
Емісія бездокументарних цінних паперів як підстава їх виникнення. Emission of uncertificated securities as grounds of their emergence
ММ Кулик
Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах вид. - Режим доступу …, 2015
3*2015
Бібліотечні сервіси в системі інформаційно-аналітичної підтримки наукових розробок
НП Пасмор, ММ Кулик
Короленківські читання 2016. Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до …, 2017
22017
Бездокументарні облігації як різновид боргових цінних паперів. Book-entry bonds as a variety of the debt securities
ММ Кулик
Проблеми законності : зб. наук. пр., 148-153, 2015
22015
СУЧАСНІ ЗАСОБИ ВИМІРЮВАННЯ НАУКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ: БІБЛІОТЕЧНИЙ ДОСВІД
НП Пасмор, ММ Кулик
Університетська бібліотека: час змін, трансформацій, нововведень : матеріали …, 2017
1*2017
Правові засоби захисту прав інвесторів при недобросовісній емісії бездокументарних цінних паперів. Legal means of the protection of the investors’ rights under unfair emission …
М Кулик
Национальный юридический журнал: теория и практика "Jurnalul juridic …, 2015
1*2015
СТРУКТУРА ПРАВОЧИНІВ ЩОДО БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ ОБЛІГАЦІЙ У МЕХАНІЗМІ ЗДІЙСНЕННЯ ЇХ ОБІГУ. Structure of transactions on book-entry bonds in the mechanism of their circulation …
ММ Кулик, MM Kulyk
Науковий вісник Херсонського університету. Серія "Юридичні науки" 1 (3 …, 2015
12015
ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ У СТРУКТУРІ ПРАВОЧИНІВ ЩОДО БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ. The agreements on the provision of services in the structure of transactions as to …
ММ Кулик
Право і суспільство 2 (5-2), 42-49, 2015
12015
ОБЛІГАЦІЇ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЯК ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ГАРАНТОВАНОГО ЗАХИСТУ СУБ’ЄКТИВНИХ МАЙНОВИХ ПРАВ ЇХ ВЛАСНИКІВ. Securing bonds as a guaranteed legal remedy to protect property rights
ММ Кулик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
12014
Проблеми правосуб'єктності корпоративних юридичних осіб за національним законодавством: окремі правові аспекти корпоративної відповідальності
ММ Кулик
Цивільне право України: нові виклики і перспективи розвитку : матеріали …, 2020
2020
Legal regulation of the circulation of uncertificated securities. Правове регулювання обігу бездокументарних цінних паперів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 - Цивільне …
ММ Кулик
Режим доступа: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Kulik/d_Kulik.pdf, 207, 2018
2018
Legal regulation of the circulation of uncertificated securities. Правове регулювання обігу бездокументарних цінних паперів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 …
ММ Кулик
Режим доступа: http://nauka.nlu.edu.ua/download/diss/Kulik/a_Kulik.pdf, 20, 2018
2018
Аналіз наукової активності вчених і закладів юридичного напрямку на платформі Web of Science: деякі аспекти
ММ Кулик
Модель бібліотеки ХХІ століття : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет …, 2018
2018
ДЕПОЗИТАРНІ РОЗПИСКИ У МЕХАНІЗМІ ОБІГУ БЕЗДОКУМЕНТАРНИХ АКЦІЙ: Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого м. Харків, Україна
ММ Кулик
Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи …, 2017
2017
Правова природа бездокументарних цінних паперів
ММ Кулик
Inovácia právne veda v procese európskej integrácie : medzinárodná vedecko …, 2017
2017
Інститут омбудсмана у сфері фінансових послуг на ринку цінних паперів як елемент механізму охорони прав володільців бездокументарних цінних паперів
ММ Кулик
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі …, 2017
2017
Університетська бібліотека в системі інформаційно-аналітичної підтримки наукових досліджень (з досвіду роботи НБ НЮУ ім. Ярослава Мудрого)
НП Пасмор, ММ Кулик
2016
Сектор наукометричного аналізу – нова структура у підтримці бібліотекою публікаційної активності вчених університету [Електронний ресурс] : презентація
НП Пасмор, ІД Шумаєва, ММ Кулик
Семінар-практикум «Library 2 library» : матеріали шк. методиста, м. Харків …, 2016
2016
Кондикційний позов як юрисдикційний спосіб захисту суб'єктивних цивільних прав інвесторів на бездокументарні цінні папери
ММ Кулик
Актуальні проблеми приватного права : матеріали наук.-практ. конф., присвяч …, 2016
2016
Окремі питання здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав на бездокументарні цінні папери
ММ Кулик
Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20