Володимир  Горбань
Володимир Горбань
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Державотворча роль соціально-гуманітарних дисциплін у технічному університеті
ВІ Горбань
Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: матеріали Всеукр …, 1997
31997
Методологія дослідження проблеми державно-правової доктрини України
ВІ Горбань
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2009
22009
Проблема взаємозв’язків верховенства права з демократією і правами людини
ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 118-138, 2018
12018
Про вплив глобалізації на поділ влади в державі
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Державний суверенітет України 1991–2011 рр. в реалізації і перспективах
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Україна: сходження до суверенної держави. Сторінки недописаної історії
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2009
12009
Вовлечение Коммунистической партией мелкой бур жуазии города в мирное хозяйственное социалистическое строи тельство 1921–1925 гг.(опыт Компартии Украины): Дисс.… канд. ист. наук
ВИ Горбань
К 162, 163, 1990
11990
ВІ Ленін і Компартія України: з нових джерел
ІФ Курас, ВІ Горбань
Український історичний журнал, 19-28, 1988
11988
ДО РЕФОРМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РОЗДУМИ ПРО ПРИНЦИПИ І ЗМІСТ
ВО Процевський, ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 7-16, 2019
2019
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ПРАВ НАРОДУ (НАЦІЇ) В КОНТЕКСТІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 38-57, 2018
2018
ГЛОБАЛІЗАЦІЯ І ДЕМОКРАТІЯ: СОЦІАЛЬНИЙ АСПЕКТ
ВІ Горбань, ОВ Горбань, ВИ Горбань, ЕВ Горбань
ХНПУ імені ГС Сковороди, 2017
2017
Категорії кількості і якості у вимірі демократії: актуальність ідей Аристотеля
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Національний літературно-меморіальний музей ГС Сковороди, Харківський …, 2016
2016
Проблема розуміння поняття «народ» у взаємоз'вязку з демократією
ВІ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2016
2016
Проблема розуміння поняття «народ» у взаємоз'вязку з демократією
ВІ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2016
2016
Глобалізація і демократія: етнічний аспект
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Глобалізація і демократія: політико-правовий і етнотериторіальний аспекти
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2015
2015
Форма державного устрою України в контексті тенденцій глобалізації та регіоналізації
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2014
2014
Щодо розбіжностей у визначенні форми держави між теорією та історією держави і права
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
2012
СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ РАДИКАЛІЗМ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
В Горбань, О Горбань
Редколегія, 142, 0
Права і свободи людини в контексті бюрократичної складової сутності держави
ВІ Горбань
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20