Подписаться
Володимир  Горбань
Володимир Горбань
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вовлечение Коммунистической партией мелкой бур жуазии города в мирное хозяйственное социалистическое строи тельство 1921–1925 гг.(опыт Компартии Украины): Дисс.… канд. ист. наук
ВИ Горбань
К 162, 163, 1990
41990
Державотворча роль соціально-гуманітарних дисциплін у технічному університеті
ВІ Горбань
Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр …, 1997
31997
Принцип свободи волі в праві: що не так у доктринальних тлумаченнях і які від них загрози для юридичної практики
ВО Процевський, ВІ Горбань, ВА Процевский, ВИ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2020
22020
Проблема взаємозв’язків верховенства права з демократією і правами людини.
ГВ Іванович
Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди «Право»., 118-138, 2017
2*2017
Проблема розуміння поняття «народ» у взаємоз'вязку з демократією
ВІ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2016
22016
Методологія дослідження проблеми державно-правової доктрини України
ВІ Горбань
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2009
22009
Співвідношення прав людини і прав народу (нації) в контексті верховенства права
ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 38-57, 2018
12018
Права і свободи людини в контексті бюрократичної складової сутності держави
ВІ Горбань, ОВ Горбань, ВИ Горбань, ЕВ Горбань
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого …, 2012
12012
Щодо розбіжностей у визначенні форми держави між теорією та історією держави і права
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2012
12012
Державний суверенітет України 1991–2011 рр. в реалізації і перспективах
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Україна: сходження до суверенної держави. Сторінки недописаної історії
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2009
12009
ВІ Ленін і Компартія України: з нових джерел
ІФ Курас, ВІ Горбань
Український історичний журнал, 19-28, 1988
11988
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАРОДУ І НАЦІЙ В УКРАЇНІ
ВО Процевський, ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 7-25, 2019
2019
Українське державотворення і правотворення 2019: історична перспектива з погляду ретроспективного досвіду
ГВ Іванович
Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції. Матеріали V-го …, 2019
2019
До реформи юридичної освіти в Україні: роздуми про принципи і зміст
ВО Процевський, ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 7-16, 2019
2019
Співвідношення прав людини та національної безпеки: методологія тлумачення Конституції України
ГВ Процевський Віктор
Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції …, 2019
2019
Проблема взаємоузгодження міжнародного і національного права у застосуванні принципу верховенства права міжнародними і національними судами, органами конституційної юрисдикції
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Конституційний Суд України, Київ, 2017
2017
Глобалізація і демократія: соціальний аспект
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Сучасне суспільство, 25-40, 2017
2017
Категорії кількості і якості у вимірі демократії: актуальність ідей Аристотеля
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Національний літературно-меморіальний музей ГС Сковороди, Харківський …, 2016
2016
Методологічні проблеми дослідження ідеального (на прикладі демократії)
ВІ Горбань, ОВ Горбань, ВИ Горбань, ЕВ Горбань
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, Каф …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20