Володимир  Горбань
Володимир Горбань
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Державотворча роль соціально-гуманітарних дисциплін у технічному університеті
ВІ Горбань
Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: матеріали Всеукр …, 1997
31997
Методологія дослідження проблеми державно-правової доктрини України
ВІ Горбань
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2009
22009
Вовлечение Коммунистической партией мелкой бур жуазии города в мирное хозяйственное социалистическое строи тельство 1921–1925 гг.(опыт Компартии Украины): Дисс.… канд. ист. наук
ВИ Горбань
К 162, 163, 1990
21990
Проблема взаємозв’язків верховенства права з демократією і правами людини.
ГВ Іванович
Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди «Право»., 118-138, 2017
1*2017
Проблема розуміння поняття «народ» у взаємоз'вязку з демократією
ВІ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2016
12016
Про вплив глобалізації на поділ влади в державі
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Щодо розбіжностей у визначенні форми держави між теорією та історією держави і права
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2012
12012
Державний суверенітет України 1991–2011 рр. в реалізації і перспективах
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Україна: сходження до суверенної держави. Сторінки недописаної історії
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2009
12009
ВІ Ленін і Компартія України: з нових джерел
ІФ Курас, ВІ Горбань
Український історичний журнал, 19-28, 1988
11988
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАРОДУ І НАЦІЙ В УКРАЇНІ
ВО Процевський, ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 7-25, 2019
2019
ДО РЕФОРМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: РОЗДУМИ ПРО ПРИНЦИПИ І ЗМІСТ
ВО Процевський, ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 7-16, 2019
2019
СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ І ПРАВ НАРОДУ (НАЦІЇ) В КОНТЕКСТІ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА
ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 38-57, 2018
2018
Проблема взаємоузгодження міжнародного і національного права у застосуванні принципу верховенства права міжнародними і національними судами, органами конституційної юрисдикції
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Конституційний Суд України, Київ, 2017
2017
Глобалізація і демократія: соціальний аспект
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Сучасне суспільство, 25-40, 2017
2017
Категорії кількості і якості у вимірі демократії: актуальність ідей Аристотеля
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Національний літературно-меморіальний музей ГС Сковороди, Харківський …, 2016
2016
Методологічні проблеми дослідження ідеального (на прикладі демократії)
ВІ Горбань, ОВ Горбань, ВИ Горбань, ЕВ Горбань
Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка, Каф …, 2016
2016
Співвідношення суверенітетів Бога-держави-народу-людини: історико-цивілізаційний вимір
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Видавництво «Ліга-Прес», 2016
2016
Глобалізація і демократія: етнічний аспект
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Суспільно-політичний радикалізм
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20