Володимир  Горбань
Володимир Горбань
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державотворча роль соціально-гуманітарних дисциплін у технічному університеті
ВІ Горбань
Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її розбудови: Матеріали Всеукр …, 1997
31997
Вовлечение Коммунистической партией мелкой бур жуазии города в мирное хозяйственное социалистическое строи тельство 1921–1925 гг.(опыт Компартии Украины): Дисс.… канд. ист. наук
ВИ Горбань
К 162, 163, 1990
31990
Методологія дослідження проблеми державно-правової доктрини України
ВІ Горбань
Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів, 2009
22009
Проблема взаємозв’язків верховенства права з демократією і правами людини.
ГВ Іванович
Збірник наукових праць ХНПУ ім. Г. С. Сковороди «Право»., 118-138, 2017
1*2017
Проблема розуміння поняття «народ» у взаємоз'вязку з демократією
ВІ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2016
12016
Про вплив глобалізації на поділ влади в державі
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Права і свободи людини в контексті бюрократичної складової сутності держави
ВІ Горбань, ОВ Горбань, ВИ Горбань, ЕВ Горбань
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого …, 2012
12012
Щодо розбіжностей у визначенні форми держави між теорією та історією держави і права
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Харків. нац. пед. ун-т імені ГС Сковороди, 2012
12012
Державний суверенітет України 1991–2011 рр. в реалізації і перспективах
ВІ Горбань
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2011
12011
Україна: сходження до суверенної держави. Сторінки недописаної історії
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди, 2009
12009
ВІ Ленін і Компартія України: з нових джерел
ІФ Курас, ВІ Горбань
Український історичний журнал, 19-28, 1988
11988
ПРИНЦИП СВОБОДИ ВОЛІ В ПРАВІ: ЩО НЕ ТАК У ДОКТРИНАЛЬНИХ ТЛУМАЧЕННЯХ І ЯКІ ВІД НИХ ЗАГРОЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРАКТИКИ
ВО Процевський, ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 7-23, 2020
2020
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ, НАРОДУ І НАЦІЙ В УКРАЇНІ
ВО Процевський, ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 7-25, 2019
2019
Українське державотворення і правотворення 2019: історична перспектива з погляду ретроспективного досвіду
ГВ Іванович
Державотворення та правотворення в контексті євроінтеграції. Матеріали V-го …, 2019
2019
До реформи юридичної освіти в Україні: роздуми про принципи і зміст
ВО Процевський, ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 7-16, 2019
2019
Співвідношення прав людини та національної безпеки: методологія тлумачення Конституції України
ГВ Процевський Віктор
Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції …, 2019
2019
Співвідношення прав людини і прав народу (нації) в контексті верховенства права
ВІ Горбань
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 38-57, 2018
2018
Проблема взаємоузгодження міжнародного і національного права у застосуванні принципу верховенства права міжнародними і національними судами, органами конституційної юрисдикції
ВІ Горбань, ВИ Горбань
Конституційний Суд України, Київ, 2017
2017
Глобалізація і демократія: соціальний аспект
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Сучасне суспільство, 25-40, 2017
2017
Категорії кількості і якості у вимірі демократії: актуальність ідей Аристотеля
ВІ Горбань, ОВ Горбань
Національний літературно-меморіальний музей ГС Сковороди, Харківський …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20