Віталія Шебанова  | Виталия Шебанова | Vitalia Shebanova | Vitaliia Shebanova | Witaliia Szebanowa
Віталія Шебанова | Виталия Шебанова | Vitalia Shebanova | Vitaliia Shebanova | Witaliia Szebanowa
Херсонський державний університет | Kherson State University
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Феноменологія харчової поведінки у континуумі «норма–патологія»: монографія
ВІ Шебанова
Херсон: ПП Вишемирський ВС, 2016
302016
Тренинг нормализации пищевого поведения: Программа психологического сопровождения на пути к свободе от переедания. Практическое руководство
ВИ Шебанова
182014
Профілактика та корекція агресивної поведінки студентів засобами тренінгу спілкування
СГ Шебанова
Ін-т психології ім. ГС Костюка АПН України, 2000
182000
Психокорекція агресивної поведінки
СГ Шебанова, ВІ Шебанова
Педагогіка і психологія, 15-23, 1999
161999
Механізми психологічного захисту та копінгу (совладання) особистості
ВІ Шебанова
Херсон: ХДУ, 2012
132012
Теоретичний аналіз копінг-поведінки у сучасних наукових дослідженнях
ВІ Шебанова
Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: Збірник …, 2010
132010
Профилактика и коррекция агрессивного поведения студентов средствами тренинга общения
СГ Шебанова, ВІ Шебанова
Херсон 212, 16, 2000
112000
Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушенням психічного розвитку
ВІ Шебанова
спец. 19.00. 04 «Медична психологія»/ВІ Шебанова, 2002
102002
Дослідження тривожності в дітей молодшого шкільного віку
ВІ Шебанова
Педагогіка і психологія, 108-117, 2001
102001
Експрес-діагностика агресивного типу реагування молодших школярів у ситуаціях фрустрації
ВІ Шебанова
Практична психологія та соціальна робота, 4-7, 2002
92002
ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ Херсонский государственный университет (Украина).
ВИ Шебанова, СГ Шебанова
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 13 (4), 65, 2013
82013
Локус каузальності як фактор трансформації внутрішньої картини життєдіяльності особистості з розладами харчової поведінки
ЛФ Бурлачук, ВІ Шебанова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
72015
Мотивація суїцидальної поведінки неповнолітніх як об'єкт комплексного соціо-психологічного обстеження
СГ Шебанова, Ш ВІ
Актуальні проблеми суїцидології: Збірн. наук. праць, 229-230, 2002
72002
Копінг-поведінка у сучасних психологічних дослідженнях
ГО Шебанова, В. І., Діденко
Проблеми сучасної психології : Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського …, 2018
62018
Психологія харчової поведінки
ВІ Шебанова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017
62017
Психологія харчової поведінки: дис.… д-ра психол. наук: спец. 19.00. 01
ВІ Шебанова
К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017
52017
Trening normalizatsii pischevogo povedeniia: Programma psikhologicheskogo soprovozhdeniia na puti k svobode ot pereedaniia. Prakticheskoe rukovodstvo [Training for …
VI Shebanova
Herson: ChP Vishemirskii VS [in Ukrainian], 2014
52014
Психологические функции ассоциативных метафорических карт (как психодиагностического и психотерапевтического инструментария)
ВИ Шебанова
International scientific-practical conference of pedagogues and …, 2014
52014
Психологічна корекція агресії за рахунок активізації рівневих механізмів емоційної регуляції/ВІ Ше банова
ВІ Шебанова
Психологія: зб. наук. праць.–К.: НПУ ім. МП Дра гоманова, 199-206, 2001
52001
Speciale (Negativo) e del Corpo Sperimentare un Persona Crisi D'identità
VI Shebanova, VI Shebanova
Italian Science Review, 1 (22), 172-175, 2015
42015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20