Логинова Ирина Александровна
Логинова Ирина Александровна
доцент кафедры педиатрии №2, НМУ имени А. А. Богомольца
Verified email at nmu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Последствия перинатальных поражений центральной нервной системы: дисскусионные вопросы.
АП Волосовец, СП Кривопустов, ИА Логинова, МА Шакотько
Здоровье ребенка, 13, 2008
352008
Гельминтозы в клинической педиатрии: вопросы диагностики, терапии, профилактики
СП Кривопустов, ЕН Щербинская, ИА Логинова, ЕФ Черний, ...
Здоровье ребенка, 2011
342011
К вопросу о роли цинка в клинической педиатрии
АП Волосовец, СП Кривопустов, ЕФ Черний, ИА Логинова, ОВ Емец
Детский доктор 5 (18), 37-39, 2012
112012
Сучасні підходи до післядипломної освіти лікарів-педіатрів
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ОФ Черній, ІО Логінова, ...
Таврический медико-биологический вестник, 2010
72010
Невiдкладнi стани в педiатрiї: Навч. посiб. та iн./За ред. ОП Волосовця та ЮВ Марушко
ОП Волосовець
72008
Применение Нейровитана в комплексной реабилитации перинатальных поражений центральной нервной системы
АП Волосовец, СП Кривопустов, ОЛ Дзюба, ИО Логинова, ЛМ Гричина
Современная педиатрия, 173-175, 2005
72005
Синдром бронхиальной обструкции у детей: вопросы дифференциальной диагностики и лечения
СП Кривопустов, ЕФ Черний, ИА Логинова, ЕН Щербинская, ...
Здоровье Украины, 5-11, 2011
42011
Дистанційне навчання як інформаційно-комунікативна технологія додипломної підготовки лікарів з педіатрії в умовах сучасних викликів.
ОП Волосовець, ОВ Виговська, СП Кривопустов, АЯ Кузьменко, ...
Медична освіта., 2020
12020
Диференційний діагноз торакалгій у дитячому віці
ОП Волосовець, СП Кривопустов, КМ Щербинська, ІО Логінова, ...
Дитячий лікар, 22, 2013
12013
Morbidity and prevalence of the nervous system diseases in children of Ukraine
OP Volosovets, TO Kryuchko, SP Kryvopustov, MO Gonchar, ...
Мир медицины и биологии 16 (3 (73)), 32-37, 2020
2020
Педіатрична освіта України у ХХІ сторіччі: сучасні виклики та проблеми майбутнього
ОП Волосовець, ГВ Бекетова, СП Кривопустов, ОЄ Абатуров, ...
Інновації у вищій медичний та фармацевтичний освіті України (з дистаційним…, 2019
2019
СУЧАСНІ ЗАВДАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПЕДІАТРІЇ
ОП Волосовець, СП Кривопустов, ГВ Бекетова, ТМ Волосовець, ...
2019
Влияние экологически неблагоприятной окружающей среды на заболеваемость и распространенность заболеваний системы кровообращения у детей Украины
ОP Volosovets, SP Kryvopustov, TО Kryuchko, MО Gonchar, AE Abaturov, ...
Health of Society 7 (5), 229-236, 2018
2018
Перспективи запровадження лікарської резидентури у педіатрії
ОП Волосовець, СП Кривопустов, АЯ Кузьменко, ІО Логінова, ...
Тернопільська державна медична академія імені ІЯ Горбачевського, Національна…, 2018
2018
Інноваційні підходи до підготовки лікарів зі спеціальності Педіатрія” в інтернатурі
ОП Волосовець, СП Кривопустов, АЯ Кузьменко, ІО Логінова
Медична освіта, 45-46, 2014
2014
Оцінка ефективності застосування препарату сукрим у недоношених дітей
ІО Логінова, ТІ Шевцова, НС Печура, ЮВ Ткаченко
Вид-во СумДУ, 2007
2007
Фармація, промислова фармація
ІО Логінова, ОО Скварська, С Іорданова
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17