Олександр Дмитрович Кістечок / Oleksandr Kistechok (ORCID 0000-0002-6141-4763)
Олександр Дмитрович Кістечок / Oleksandr Kistechok (ORCID 0000-0002-6141-4763)
Таврійський державний агротехнологічний університет / Tavria State Agrotechnological University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Theoretical research into the stability of motion of the ploughing tractor-implement unit operating on the ‘push-pull’principle
V Bulgakov, V Adamchuk, V Nadykto, O Kistechok, J Olt
102017
Study of a push-pull plougn combination
VT Nadykto, VN Kyurchev, H Beloev, A Kistechok
Journal of agriculture and environment = [Сільське господарство та …, 2017
82017
Investigation of the draft-and-power, and agreotechnical indicators of the work of a ploughing aggregate, created according to the scheme «push-pull»
V Nadykto, S Ivanov, O Kistechok
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 62 (1), 2017
52017
Обгрунтування схеми та параметрів орного агрегату з переднім і заднім навісними плугами: автореферат дис. ... канд. техн. наук
ОД Кістечок
ТДАТУ, 2017
32017
Дослідження стійкості руху орного МТА за схемою "push-pull"
ВТ Надикто, ОД Кістечок
Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвід. тематичний …, 2015
32015
Умови стабільності руху заглибленого фронтального плуга
ОД Кістечок, ВТ Надикто
Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету, 3-10, 2013
32013
Перспективи зростання продуктивності роботи машинно-тракторного агрегата
ВТ Надикто, ВТ Надыкто, ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев
ТОВ Прайм Принт, 2018
22018
Исследование траекторных и тягово-энергетических показателей работы пахотного агрегата по схеме "Push-pull"
ВТ Надыкто, АД Кистечок
Агропанорама: науч.-техн. журнал для работников АПК, 2-6, 2016
22016
Дослідження машино-тракторного агрегату, працюючого за схемою «push-pull»
ВТ Надикто, ОД Кістечок
Передові технології виробництва і переробки сільськогосподарської продукції …, 2016
12016
Теоретичне та експериментальне дослідження показників роботи орного агрегату, працюючого за схемою «push-pull»
ВТ Надикто, ОД Кістечок, ВТ Надыкто, АД Кистечок
Вісник Сумського національного аграрного університету : наукове фахове …, 2016
12016
Оранка за схемою "штовхай-тягни"
В Надикто, В Булгаков, О Кістечок
Пропозиція, 54-57, 2018
2018
Опис до патенту на корисну модель№ 106277" Орний агрегат за схемою" push-pull""
ВТ Надикто, ВТ Надыкто, ОД Кістечок, АД Кистечок
Державна служба інтелектуальної власності України, 2016
2016
Результаты полевых экспериментальных исследований пахотных агрегатов, работающих по разным схемам агрегатирования
ВТ Надыкто, АД Кистечок
Механизация и электрификация сельского хозяйства :межвед. темат. сборник …, 2016
2016
Створення та експериментальне дослідження машино-тракторного агрегату, працюючого за схемою "push-pull"
ОД Кістечок
Підготовка ґрунту в системі ресурсозберігаючих технологій : мат. Всеукр …, 2016
2016
Експериментальне дослідження орного машино-тракторного агрегату схеми "PUSH-PULL"
ОД Кістечок
Сучасні проблеми землеробської механіки : зб. тез доп. XVII Міжнар. наук …, 2016
2016
Дослідження стійкості руху орного агрегату у горзонтальній площні
ОД Кістечок, ВТ Надикто
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2016
2016
Показники роботи орного машино-тракторного агрегату, утвореного за схемою «push-pull»
ОД Кістечок
Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин …, 2016
2016
Звіт про науково-дослідну роботу (проміжний) Програма 1 «Розробити адаптовані до умов півдня України енергоощадні технології і комплекси машин на основі нових енергетичних засобів»
ВТ Надикто, ВТ Надыкто, ВМ Кюрчев, ВН Кюрчев, ВП Кувачов, ...
Мелітополь: ТДАТУ, 2015
2015
Передумови розроблення орного МТА із фронтальним та задньонавісним плугами
ОД Кістечок
Проблеми та перспективи сталого розвитку АПК : матеріали міжнар. наук.-практ …, 2015
2015
Аналіз шляхів зменшення енергетичних витрат на оранці
ОД Кістечок
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20