Кайдалова Альбіна Володимирівна
Кайдалова Альбіна Володимирівна
Національний фармацевтичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методологічні підходи до оцінювання якості вищої освіти в контексті світових рейтингів вищих навчальних закладів
АV Kaydalovа, ОV Posylkina
Фармацевтичний часопис, 2015
92015
Розробка iнтегрованої системи управлiння якiстю ISO 9001: 2000/GMP на фармацевтичному пiдприємствi
АВ Кайдалова
72009
Впровадження систем якості на фармацевтичних підприємствах
АВ Кайдалова, СН Коваленко, СМ Коваленко
42008
Компетентності сучасного викладача вищого фармацевтичного закладу
АВ Кайдалова
32016
Актуальні проблеми удосконалення системи оцінки якості вищої фармацевтичної освіти на національному рівні
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна, ОВ Доровський, АВ Доровской
32015
Формування процесної моделі фармацевтичного підприємства
А.В. Кайдалова, О.Г. Чистяков, С.М. Коваленко
Фармацевтичний журнал, 3-8, 2008
32008
АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРОФІЛЮ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ СНД
ПОВ Кайдалова А. В.
«СОЦІАЛЬНА ФАРМАЦІЯ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 354-357, 2014
22014
Навчання та підвищення компетентності персоналу за умов інтегрованої системи якості на фармацевтичному підприємстві
С.М. Коваленко, А.В. Кайдалова, О.Г. Чистяков
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації, 16-21, 2009
22009
Актуальні проблеми підвищення якості вищої фармацевтичної освіти в Україні
ОВ Посилкіна, АВ Кайдалова
12017
Науково-теоретичне обґрунтування методологічного концепту побудови системи якості вищої фармацевтичної освіти
АV Kaydalovа, ОV Posylkina
Фармацевтичний часопис, 68-74, 2016
12016
Оцінювання і рейтинґування науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів як складова системи якості вищої фармацевтичної освіти
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Фармацевтичний журнал, 28-36, 2016
12016
Система менеджменту якості як фактор конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств
АВ Кайдалова, ОС Погребняк, АС Погребняк
НФаУ, 2015
12015
Роль компетентнісного підходу у реалізації завдань системи якості фармацевтичної освіти
АВ Кайдалова, ОВ Посилкіна
Медична освіта, 64-67, 2014
12014
Основные проблемы организационно-управленческой деятельности персонала аптечных учреждений
ВМ Толочко, АВ Кайдалова, ТО Артюх
Український журнал клінічної та лабораторної медицини 6 (2), 120-124, 2011
12011
Самоменеджмент в організаційно-управлінській діяльності фармацевтичних працівників
ВМ Толочко, АВ Кайдалова, ЛВ Галий, ЛВ Галій, ТО Артюх, ТА Артюх
НФаУ, 2011
12011
Основні проблеми організаційно-управлінської діяльності персоналу аптечних закладів
ВМ Толочко, АВ Кайдалова, ТА Артюх, ТО Артюх
Український журнал клінічної та лабороторної фармації, 2011
12011
ВИЗНАЧЕННЯ ЕТАП1В РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАД¤ ЕННЯ СИСТЕМИ ЯКОСТ1 НА ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ П1ДПРИ МСТВ1 В1ДПОВ1ДНО ДО ВИМОГ 1SО ТА* МР
АВ Кайдалова, СМ Коваленко, ЮВ Підпружников, Ч ОГ
Вісник фармації, 65-68, 2008
1*2008
Дослідження стану готовності вітчизняних ВНЗ медичного та фармацевтичного профілю щодо впровадження системи управління якістю в освітню діяльність
А Кайдалова
Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи …, 2017
2017
Пути развития практически-ориентированной модели фармацевтического образования в Украине
ОВ Посилкіна, АВ Кайдалова
2017
Аналіз cучасних систем рейтингування вищих навчальних закладів на національному рівні: вітчизняний та зарубіжний досвід
АВ Кайдалова
Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика, 206-215, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20